[Brmlab] Prokopák II

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Wed Sep 5 09:54:18 CEST 2012


Ahoj,
pro velký úspěch předchozí akce „hackeři v přírodě“ se návštěva Prokopského údolí dočkala pokračování.

Tentokrát je sraz v neděli 9.9. v 13:00 u stanice metra Jinonice.

Jenda
-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120905/97f24d46/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list