[Brmlab] CMA: Tajemství vojenských prostorů

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Fri Oct 12 03:20:42 CEST 2012


Ahoj,
dohaduji další přednášku CMA, tentokrát na téma Tajemství vojenských prostorů. Přednášet přijde, stejně jako minule, Laco Lahoda. Vyberte si, kdy: http://doodle.com/3a2dv9tymfsairtg (ano, poslední termín koliduje s lightning talky).

Web CMA: http://www.podzemi-cma.cz/
Minulá přednáška se konala 18.5.2011, brmlabáky velmi zaujala a protáhla se až do půlnoci: http://brmlab.cz/event/cma

Z přednášky nebude záznam.

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20121012/a496c214/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list