[Brmlab] [jirka.sejnoha at gmail.com: FPI - zimni semestr 2012/2013]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Sun Oct 7 15:31:38 CEST 2012


I v tomto akademickem roce bude pokracovat na ms.mff.cuni cyklus
Filosoficke problemy informatiky, pokud by to nekoho zaujalo.
Announcementy k jednotlivym prednaskam dal budu preposilat pouze,
vyhodnotim-li je jako mimoradne zajimave. :-)

----- Forwarded message from Jirka <jirka.sejnoha at gmail.com> -----

Date: Sun, 7 Oct 2012 04:59:00 -0700 (PDT)
From: Jirka <jirka.sejnoha at gmail.com>
To: artum at googlegroups.com
Subject: FPI - zimni semestr 2012/2013
Message-Id: <31f573ab-259d-4e52-9b1e-d7bba80298c0 at googlegroups.com>
X-Forwarded-To: pasky at ucw.cz
X-Forwarded-For: petr.baudis at gmail.com pasky at ucw.cz
Received-SPF: pass (google.com: domain of artum+bncBCVO7YWZVMGBBBO5YWBQKGQEK7G7JXY at googlegroups.com designates 10.52.72.197 as permitted
	sender) client-ip=10.52.72.197
X-BeenThere: artum at googlegroups.com
X-Original-Sender: jirka.sejnoha at gmail.com
Reply-To: artum at googlegroups.com
Mailing-list: list artum at googlegroups.com; contact artum+owners at googlegroups.com
X-Google-Group-Id: 624575870547

Ahoj,

píši Vám program zimního semestru Filosofických problémů informatiky.

Jak předpokládám víte - zemřel Petr Štěpánek, 
se kterým jsme seminář pořádali a byl i garantem (což byla alespoň z 
počátku nepříjemná funkce neboť seminář vyvolával kontroverze).

Seminář jsme chtěli zachovat a podařilo se oslovit doc. RNDr. Josefa Mlčka, 
CSc. (matematik, filosof z KTIMLu, po Petrovi učí logiku), se kterým nyní 
na semináři pracujeme.

V principu bude seminář stejný, koncept se mírně posunul. doc. Mlček navrhl 
ideu "reinkarnovat" původní disidentské semináře, které nahrazovaly výuku 
částí filosofie. V původní podobě semináře reinkarovat "nejde" a ani to 
není naším cílem. Z původní myšlenky jsme převzali právě výuku filosofie, 
zejména filosofie přírodních věd, o které se domníváme, že její základ by 
měl být součástí klasických základů vzdělaní (nejen na MFF UK).

Seminář má nyní v základech dva proudy, původní koncept zvaných 
jednohodinových nadhledových/k zamyšlení/alternativně pohledových (snad i 
chytrých:-) přednášek z informatiky a blízkých oborů, kterými bude 
"prokládána" druhá část, na sebe navazujících přednášek, kde bude probíhat 
zmíněná výuka filosofie - ve formě "standardní" výuky, předpokladem je 
znalost alespoň elementárních pojmů filosofie (které budou vysvětleny) a 
následující přednášky je budou vyžadovat.

Na zimní semestr nám přislíbily účast (abstrakt jsem napsal, kde ho znám):

*doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.*, který přednese úvodní přednášku na téma:

       Zahájení a presentace plánu a poznámky k historickým rámcům 
problematiky 

abstrakt:

V zimním semestru bude tématika přednášek různorodá, charakte- rizovatelná 
jako epistemologická, etická a vzdělanostní. 

V letním semestu se počítá s uceleným cyklem orientovaným epi- stemologicky 
a s dalšími jednotlivými přenáškami. 

V prvé přednášce půjde o náčrt filosoficko-historického půdorysu zvláště s 
přihlédnutím k otázkám poznání. 

*prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.* (matematik a filosof, porevoluční mistr 
školství, MFF UK, ZCU), s tématem: 
       

       Idealizace reálných jevů jako základ abstraktního myšlení.

*RNDr. Michal Chytil, DrSc. *("nový" ředitel Ústavu informatiky Akademie 
věd České republiky), s tématem: 
     

Poznatky nasbírané autorem během jeho dvacetileté pouti ze světa algoritmů 
do světa firem a zpět. Hlavním tématem semináře bude zamyšlení nad tím, 
jaké vzdělání může informatikům pomoci, aby byli způsobilí pro svět organizací. 
Ne libovolných organizací, ale těch, kterým snad patří budoucnost - všedních organizací, 
jak je pojmenoval James G. March, jeden z nejuznávanějších znalců teorie 
organizací.

Obsah semináře bude čerpat ze tří esejů, které autor připravil pro Hovory s 
informatiky v letech 2010 - 2012:

  - Svět algoritmů a svět firem
  - Dámy a gentlemani v informatické profesi


  - Dámy informatičky a pánové informatici ve světě firem*doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. *(Centrum pro teoretická studia, Univerzita 
Karlova a Akademie věd České republiky)
*doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. *("náš vyčíslitelník", Katedra teoretické 
informatiky a matematické logiky, MFF UK)Úvodní seminář se koná toto *úterý 9. řijna 2012 v S8* na Maslostranském 
náměstí *od 17:20* hodin, který přednese *doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. *(téma 
viz. výše)


Přeji pěkný víkend, Jirka.

----- End forwarded message -----

-- 
				Petr "Pasky" Baudis
	Smart data structures and dumb code works a lot better
	than the other way around. -- Eric S. RaymondMore information about the Brmlab mailing list