[Brmlab] pohár v lednici

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Sat Nov 3 21:31:59 CET 2012


Vnutil jsem je vrátnému, netvářil se moc nadšeně…

On 2.11.2012 20:27, Ondrej Beranek wrote:
> v lednici v brmlabu jsou dva ovocné pudingové poháry tak je snězte! já
> je nemůžu (jinak by bylo už po nich) :)
> 
> skleničky pak dejte na vrátnici.
> 
> Happy hacking!
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20121103/0aebe1af/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list