[Brmlab] [[fpi] "Digitální univerza", přednáší doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. a Mgr. Petr Glivický (Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK)]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Fri Mar 23 00:22:01 CET 2012


Tentokrat spise pro Ty z Vas, kteri se radi zakouznou do te
nejstavnatejsi matematiky... :)

----- Forwarded message from Jirka Sejnoha <jirka.sejnoha at gmail.com> -----

Dobrý den,

zasíláme Vám pozvání na úvodní seminář "Filosofických problémů informatiky",
přednáší:


     doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. a Mgr. Petr Glivický
     Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK


na téma:


        "Digitální univerza"


Abstrakt:
Aritmetický (digitální) resp. množinový koncept univerza, formalizace
jako Peanova aritmetika P, resp. teorie konečných množin. Základní
rozvoj a vztahy. Prearitmetické teorie (čili zúžení P na podjazyk:
teorie následníka, Presburgerova aritmetika) a fragmenty P (čili
zúžení axiomů: Robinsonova aritmetika, I{Ʃn}, aj.)
Vlastnosti prearitmetických teorií a fragmentů P: Lindenbaumovské a
izomorfní spektrum, deskriptivní a reprezentační vlastnosti,
aritmetizace syntaxe, nerozhodnutelnost, formalizace dokazatelnsti a
reference o sobě.
Modely prearitmetických teorií a fragmentů P. Peanovské řezy. Problém
expanze, peanovský součin. Lokální linearita. Lineární aritmetika a
její vlastnosti.


Seminář se koná v úterý 27. 3. 2012 od 17:20 v posluchárně S8 na
Malostranském náměstí, budova MFF UK.


  Přejeme Vám pěkný den Petr Štěpánek a Jiří Šejnoha.


Informační stránka semináře: http://ktiml.mff.cuni.cz/fpi/
a konference (mail list) pro zasílání pozvánek:
http://ktiml.mff.cuni.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/fpi

----- End forwarded message -----More information about the Brmlab mailing list