[Brmlab] [Setkání přátel robotiky]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Fri Mar 16 00:03:58 CET 2012


----- Forwarded message from "L. Langhammer" <langhammerls at gmail.com> -----

Ahoj,
rád bych pozval zájemce z Brmlabu na setkání přátel robotiky. Podrobnosti
naleznete na Robodoupěti<http://robodoupe.cz/2012/setkani-pratel-robotiky-3/>.
Zároveň by bylo super pokud by někdo chtěl, tak udělat krátkou prezentaci
nebo seznámení s některým zajímavým projektem.
Mohl bych požádat o zveřejnění zprávy o setkání v příloze na vašem webu?

S pozdravem
-- 
L. Langhammer
Hobbyrobot.cz
RoboDoupe.cz <http://robodoupe.cz/>

----- End forwarded message -----More information about the Brmlab mailing list