[Brmlab] Vienna Open Lab brmvýprava

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Mon Mar 12 15:08:33 CET 2012


Ahoj brmlabáci, zejména pak ti příznivci biolabu, kteří přežili poslední pokusy!

Ve Vídni existuje hands-on genetická laboratoř a pořádají tam různé zajímavé workshopy. Co se tam někdy vypravit? Vzhledem k frontě, co tam je, pokud bychom chtěli jet někdy v létě, je nejvyšší čas začít to řešit.

Chtělo by to, aby nás bylo alespoň 8-10. Případně metalabáci (vídeňský hackerspace) říkali, že když se nás tolik nesesbírá, někdo od nich půjde taky.

Kurzy umí vést i v angličtině, takže pokud jste na tom s němčinou jako já, neměl by to být problém.

Nejvhodnější by podle mě bylo „Genetic Fingerprint“ (http://www.viennaopenlab.at/en_ab_17_jahren.php úplně na konci), ale klidně se můžeme dohodnout i na něčem jiném.

Jenda
-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120312/bef6bd10/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list