[Brmlab] [JBoch at tvoeurope.com: Bubenská 1 požární nebezpečí a odpadky]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Tue Jan 31 21:00:52 CET 2012


----- Forwarded message from Jiří Boch <JBoch at tvoeurope.com> -----

Dobrý večer,

vzhledem k častým nálezům pohozených sáčků a pytlů s odpadky na chodbách si Vás dovolím jako uživatele objektu požádat o náležitou likvidaci odpadků. To znamená umístění odpadků do sběrných nádob na dvorech objektu. Viz také příloha. Dále jsou kolem nádob na odpad často cítit těkavé zjevně hořlavé látky. K tomu musím důrazně požádat o respektování zákazu skladovat v objektu podobné materiály a připomenu zákaz jejich používání v jakémkoliv  prostoru objektu. V případě porušení této zásady bude pronajimatel  posuzovat držení nebo vnešení hořlavé kapalné látky do objektu jako hrubé porušení nájemní smlouvy. Rovněž požádám o urychlenou likvidaci všech zbytečných papírových obalů nejenom ve společných prostorech. Příloha je věnována prevenci a také pro Vaši představu možných následků zapříčiněných výše popsaným.


Děkuji Vám za pochopení, omlouvám se všem, kterých se to vyloženě netýká  a přeji Vám příjemný večer.

Zůstávám s pozdravem

Za správu objektu Bubenská 1
            Jiří Boch
TVO Europe Holdings, a.s.
Milady Horákové 109/116
160 00 Praha 6
Tel:  +420739328327
E-mail: jboch at tvoeurope.com<mailto:pdolejs at tvoeurope.com>

----- End forwarded message -----More information about the Brmlab mailing list