[Brmlab] Fwd: [Fsfe-sk-cz] Nahláste Narusenie Net Neutrality v SR a CR

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Mon Jan 16 21:05:11 CET 2012


----------  Forwarded message  ----------

Subject: [Fsfe-sk-cz] Nahláste Naru?enie Net Neutrality v SR a ?R
Date: 16. 1. 2012
From: Martin Husovec <husovec at fsfe.org>
To: fsfe-sk-cz at fsfeurope.org

Ahojte,

Buduci tyzden sa bude Europskej Komisii podavat zo strany neziskoviek
pripomienka ohladom neutrality sietí - net neutrality. 

Zbierajú sa preto všetky prípady, kedy býva dnes neutralita sietí
narušaná, čí už blokovaním skype resp. iných služieb na mobilnom
internete, samo-cenzúrovanie a pod. Ak máte v SR a ČR akékoľvek
skúsenosti, pridajte ich prosím sem: Čím viac tým lepšie. Deadline je
tuším piatok. Takže ak môžete prosím čo najskôr. Prosím šírte aj slovo
ďalej.

http://respectmynet.eu/list/

Hutko
-- 


-----------------------------------------


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120116/1cbb141d/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list