[Brmlab] Seminář z kognitivních věd - Magnetorecepce a magnetická orientace živočichů

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Wed Jan 4 18:55:21 CET 2012


----- Forwarded message from Filip Děchtěrenko <filip.dechterenko at gmail.com> -----

Ahoj,
posílám pozvánku na seminář z kognitivních věd, který proběhne 5.1. od
17:20 v S4 (třetí patro) na Malostranském náměstí 25.

Téma: *Magnetorecepce a magnetická orientace živočichů*
Přednášející: Pavel Němec (PřF UK)
Abstrakt: Mnoho organizmů používá magnetické pole Země pro svou
orientaci.  Některé bakterie jsou schopny syntetizovat magnetit a
pasivně se natáčet do směru magnetického pole. U řady bezobratlých
(např. u hmyzu, měkkýšů nebo korýšů) a u zástupců všech velkých skupin
obratlovců byla demonstrována schopnost aktivně se orientovat
magnetickým kompasovým smyslem. V poslední době navíc získáváme čím dál
více důkazů o existenci „mapového smyslu“, tedy o jakési přírodou
vynalezené GPS navigaci. Jakými mechanizmy magnetické pole Země
živočichové vnímají? Jakým způsobem magnetickou informaci využívají? Co
o magnetorecepci víme, co nevíme a jak se dozvědět více? To vše a ještě
něco navíc o holubech se dozvíte na čtvrteční přednášce.

----- End forwarded message -----More information about the Brmlab mailing list