[Brmlab] joystick

Jan Schermer zviratko at zviratko.net
Wed Feb 29 15:34:13 CET 2012


V pytliku u quadcopter veci lezi rozebranej Wii Nunchack IMO vcetne 
joysticku... treba to k necemu bude :)


On 29.2.2012 15:31, mickey mouse wrote:
> V souvislosti s
> http://www.nyx.cz/index.php?l=topic;id=1218;wu=35442531 a následujícím
> bych se chtěl zeptat jestli někdo nemáte poruce
> nepotřebný funkční USB joystick.
>
> SPECZ
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4924 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120229/3e29a619/attachment.bin>


More information about the Brmlab mailing list