[Brmlab] Zaujimave akcie v blizkej dobe

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Fri Feb 3 22:15:51 CET 2012


https://kinderporno.cz/d/node/677#comment-2386

On 3.2.2012 10:07, Rado1 wrote:
> On Thu, Jan 26, 2012 at 07:27:39PM +0100, Stevko wrote:
> #> Mohlo by vas zaujimat, ze v sobotu bude "Prochazka prazskym kamerovym
> #> systemem" (o tretej na mustku zacina).
> #> Bude sa napr. aj ukazovat, ako sa kameram vyhybat.
> #> 
> #> http://www.slidilove.cz/content/prochazka-prazskym-kamerovym-systemem-0
> 
> Nakoniec mi to casovo nevyslo.
> Vie niekto z tej akcie podat strucny suhrn zaujimavosti?
> 
> 
> Diky.
> 
> --
> Rado1
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120203/ca126481/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list