[Brmlab] Zdroj k akumulátorové páječce

Nephirus nephirus at kerestes.cz
Sun Dec 16 12:40:23 CET 2012


Brm,

ten, kdo si půjčil zdroj (12 V DC, 50 W) k akumulátorové páječce ze
šuplíku v HW labu, nechť jej urychleně vrátí zpět na místo. Páječka má
hlad a potřebuje nakrmit.

Děkuji za pozornost,
Nephirus

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 293 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20121216/47212037/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list