[Brmlab] Zháňame server do brmlabu

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Wed Dec 5 02:32:53 CET 2012


Neříkalo se, že na brmku běží důležitá infrastruktura a proto tam ani nemají běžní brmlabáci (legální :) přístup?

On 4.12.2012 13:51, Pavel Ruzicka wrote:
> imo by to slo
> 
> On 12/04/2012 01:35 PM, Václav 'Ax' Hůla wrote:
>> Pokud ten stroj bude bezet porad, daly by se vyhazet streva z brmka a
>> nastrkat ty veci tam, a bezet brmko ve virtualu?
>>
>> Ax
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab na brmlab.cz
> http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

------------- dal�� ��st ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20121205/aeea0221/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list