[Brmlab] [podpora at nic.cz: Ověření správnosti údajů]

Pavol Luptak pavol.luptak at nethemba.com
Mon Apr 23 01:06:50 CEST 2012


FYI - pre hackerspace.cz je stale Drzitel A24CONTACT-35964 Nethemba s.r.o.,
co uz nie je pravda - tak to nevahajte zmenit.

Pavol

----- Forwarded message from podpora at nic.cz -----

Date: Sat, 21 Apr 2012 11:14:32 +0200
From: podpora at nic.cz
To: info at nethemba.com
Subject: Ověření správnosti údajů

This is a bilingual message. Please see below for the English version

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás zdvořile požádat o kontrolu správnosti údajů,
které nyní evidujeme u Vašeho kontaktu v centrálním registru
doménových jmen.

ID kontaktu v registru: A24CONTACT-35964
Organizace: Nethemba s.r.o.
Jméno: Nethemba s.r.o.
Adresa: Martákovej 3156/3, Bratislava, 82103
DIČ: 
Telefon: +421.905400542
Fax: 
E-mail: info at nethemba.com
Notifikační e-mail: 
Určený registrátor: ACTIVE 24, s.r.o. (http://www.active24.cz)
Další informace poskytnuté registrátorem:
  Nápovědu, jak upravit svoje údaje v centrálním registru přes rozhraní 
  ACTIVE 24 naleznete zde: 
  http://napoveda.active24.cz/idx.php/0/102/article/

Se žádostí o opravu údajů se neváhejte obrátit na svého vybraného registrátora.
V případě, že zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti, není nutné na tuto zprávu reagovat.

Aktuální, úplné a správné informace v registru znamenají Vaši jistotu,
že Vás důležité informace o Vaší doméně zastihnou vždy a včas na správné adrese.
Nedočkáte se tak nepříjemného překvapení v podobě nefunkční či zrušené domény.

Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že nesprávné, nepravdivé, neúplné
či zavádějící údaje mohou být v souladu s Pravidly registrace doménových jmen
v ccTLD .cz důvodem ke zrušení registrace doménového jména!

Úplný výpis z registru obsahující všechny domény a další objekty přiřazené
k shora uvedenému kontaktu naleznete v příloze.

Váš tým CZ.NIC.

Příloha:

Seznam domén kde je kontakt v roli držitele nebo administrativního
nebo dočasného kontaktu:
hackerspace.czDear Sir or Madam,

Please check the correctness of the information we currently have on file
for your contact in the central registry of domain names.

Contact ID in the registry: A24CONTACT-35964
Organization: Nethemba s.r.o.
Name: Nethemba s.r.o.
Address: Martákovej 3156/3, Bratislava, 82103
VAT No.: 
Phone: +421.905400542
Fax: 
E-mail: info at nethemba.com
Notification e-mail: 
Designated registrator: ACTIVE 24, s.r.o. (http://www.active24.cz)


Do not hesitate to contact your designated registrar with a correction request.

Having up-to-date, complete and correct information in the registry is crucial
to reach you with all the important information about your domain name in a timely manner
and at the correct contact address. Check you contact details now and avoid unpleasant
surprises such as a non-functional or expired domain.

We would also like to inform you that in accordance with the Rules of Domain Name
Registration for the .cz ccTLD, incorrect, false, incomplete or misleading
information can be grounds for the cancellation of a domain name registration.

Please do not hesitate to contact us for additional information.

You can find a complete summary of your domain names, and other objects
associated with your contact attached below.


Your CZ.NIC team.

Attachment:

Domains where the contact is a holder or an administrative or a temporary contact:
hackerspace.cz

-- 
    CZ.NIC, z.s.p.o.
    Americka 23
    120 00 Praha 2
    ----------------------------------
    tel.: +420 222 745 111
    fax : +420 222 745 112
    e-mail : podpora at nic.cz
    ----------------------------------

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:podpora CZ. NIC, z.s.p.o.
FN:podpora CZ. NIC, z.s.p.o.
ORG:CZ.NIC, z.s.p.o.
TITLE:zákaznická podpora
TEL;WORK;VOICE:+420 222 745 111
TEL;WORK;FAX:+420 222 745 112
ADR;WORK:;;Americká 23;Praha 2;;120 00;Česká republika
URL;WORK:http://www.nic.cz
EMAIL;PREF;INTERNET:podpora at nic.cz
REV:20070403T143928Z
END:VCARD
----- End forwarded message -----

-- 
______________________________________________________________________________
[Pavol Luptak, Nethemba s.r.o.] [http://www.nethemba.com] [tel: +421905400542]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4792 bytes
Desc: not available
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120423/da81cb4c/attachment.bin>


More information about the Brmlab mailing list