[Brmlab] [SCSP Talk: Vaclav Repa - "Co je to kognitivni informatika"]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Sat Apr 21 11:07:48 CEST 2012


----- Forwarded message from Filip Děchtěrenko <filip.dechterenko at gmail.com> -----

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii vás zve na* SCSP Talk* s *prof.*
*Václavem Řepou *na téma *"Co je to kognitivní informatika".

*Profesor Václav Řepa, zakladatel a vedoucí postava magisterského programu
Kognitivní informatika na VŠE nám představí teoretická východiska oboru,
jeho centrální ideu a jeho vymezení vůči ostatním kognitivním a
informatickým disciplínám.
Speciální pozornost bude věnována komparaci autorova pojetí s celosvětově
užívaným pojmem "Cognitive Informatics". Posluchač se také dozví, jak je
idea kognitivní informatiky realizována na stejnojmenném studijním oboru na
Vysoké škole Ekonomické v Praze.
Nedílnou součástí pak bude diskuse a dotazy posluchačstva.

Přednáška je otevřená účastníkům z nejširších okruhů - kognitivním vědcům,
informatikům, filosofům, psychologům a dalším.

Pokud se chcete dozvědět vše, co jste chtěli vědět o kognitivní
informatice, ale báli jste se zeptat, přijďte!

Registrace: účastníky prosíme ať svou účast nahlásí (jednodušše zakliknou)
buď na naší FB události, nebo na Doodle eventu.

Kdy: 3.5.2012 od 18:00
Kde: Likešova aula, VŠE na Žižkově (Churchillovo náměstí)
Info:  htp://scsp.webnode.cz/program
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/176354589080855/#!/events/361602367223618/
Doodle: http://www.doodle.com/taikyhymnnzgfiz8

za Společnost pro Kognitivní vědu a filosofii
Ondřej Bečev

----- End forwarded message -----More information about the Brmlab mailing list