[Brmlab] Vienna Openlab workshop

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Mon Apr 16 14:20:43 CEST 2012


Ahoj lidi,
na úterý 10.7.2012 od 11 je ve vídeňském openlabu (http://www.viennaopenlab.at/) domluven workshop na téma „Genetic Fingerprint“. Bude veden v angličtině. Cena je 12 € na osobu, pokud nás bude alespoň 8, jinak budeme připlácet.

Idea je, že bychom jeli ráno z Prahy vlakem/autobusem, cestou se zmergovali s případnými progressbaráky/krnlabáky, absolvovali/absorbovali workshop a večer/v noci jeli zase zpátky. Návštěva vídeňského Metalabu možná.

Pokud znáte nějakého biologa, kterého by to mohlo zajímat, zkuste ho pozvat. Zapište se prosím na wiki - http://brmlab.cz/event/openlab

~Jenda
-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120416/4619a165/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list