[Brmlab] Brmduina, další várka

Jan Hrach jenda at hrach.eu
Fri Apr 13 20:48:49 CEST 2012


Ahoj,

už nemáme žádná brmduina a několik lidí by mělo zájem. Vyrobit další plošňáky vyjde samozřejmě levněji, když jsou ve větší várce. Takže - kdo další by chtěl?

http://brmlab.cz/project/brmduino

Jenda
-- 
Jan Hrach, http://jenda.hrach.eu/
GPG 1D9D AC4B E964 0D1E 7F5D 6E03 B72F 6430 9FA4 F536

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20120413/497f9fd6/attachment.pgp>


More information about the Brmlab mailing list