[Brmlab] [bubenska1 at gmail.com: [Rada] Kontrola EPS]

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Thu Sep 22 14:06:28 CEST 2011


----- Forwarded message from bubenska 1 <bubenska1 at gmail.com> -----

Dobrý deň,
dnes, štvrtok 22.9.2011 prebieha na budove Bubenská 1 kontrola EPS --
Elektronických protipožiarnych hlásičov.
V rámci tejto kontroly je možné, že bude potrebný vstup aj do niektorých
kancelárskych priestorov za účelom kontroly
čidiel.
Teda vstupovať sa bude do kancelárii, kde sa protipožiarne čidlá nachádzajú.
Konkrétny nájomcovia budú vždy kontaktovaný telefónom, no v prípade že sa
kontakt nepodarí,
bude musieť pracovník vstúpiť do potrebných priestorov.
Vždy bude vstupovať v sprievode člena ostrahy.
Za pochopenie Vám vopred pekne ďakujeme.
Správa budovy BB 1
Pavol Fraňo

Hello,
today 22nd of September 2011 on Bubenska 1 building there is EPS (engineered
protection system) system control.
There may be needed enter to some of the office spaces in the building.
These of You, whose offices needs to be entered during control will be
informed and
contacted by phone call.
Thank You for Your understanding.
Pavol Frano

----- End forwarded message -----

-- 
				Petr "Pasky" Baudis
UNIX is user friendly, it's just picky about who its friends are.More information about the Brmlab mailing list