[Brmlab] Metasploit Unleashed 3. týždeň: hľadanie zraniteľností (Nessus/OpenVAS, neXpose)

Pavol Luptak pavol.luptak at nethemba.com
Fri Nov 11 22:56:31 CET 2011


On Thu, Nov 10, 2011 at 04:41:55PM +0100, Martin Žember wrote:
> 
>    (Nessus je potrebnA(c) aktivovaAAYEN.. Kto mA! Backtrack na USB a chce
>    aktivovanA 1/2 Nessus pouAA 3/4iAAYEN na inom stroji, aktivA!cia nebude
>    platnA!... Pre virtuA!lne maAA!iny a natAvne inAA!talA!cie by s tA 1/2mto
>    nemal byAAYEN problA(c)m.)

Registrovana Nessus instalacia je viazana len na MAC adresu na ktoru je 
aktivovana. A MAC adresu si hadam viete vsade zmenit - vsak ste nejaki 
hackeri ;-)
-- 
______________________________________________________________________________
[Pavol Luptak, Nethemba s.r.o.] [http://www.nethemba.com] [tel: +421905400542]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3648 bytes
Desc: not available
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20111111/0f6fa790/attachment.bin>


More information about the Brmlab mailing list