[Brmlab] Ubuntu Global Jam

Tomáš Břinčil me at tomasbrincil.cz
Sun Mar 20 14:21:45 CET 2011


Poprosil bych tedy o zapsání událost Ubuntu Global Jam na 2.dubna od 10:00
do 17:00
Bude potřeba něco poklidit, připravit?
Poprosil bych taky o možnost využití projektoru.

Děkuji

-- 
s pozdravem Tomáš Břinčil..
regards Tomáš Břinčil..
Prosím o odpověď s původním zprávou.
Please keep this message in your response.
www.tomasbrincil.cz
GNU/Linux, BASH, PHP, SQL, WEB, LAN
IČ: 49505009
Jabber: me at tomasbrincil.cz
Tel: +420 732 698 324 (after 3pm to midnight)
Nesouhlasím s jakýmkoliv zasíláním nevyžádané pošty a manipulováním s
obsahem zprávy včetně osobních údajů!
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. bude jakékoli
protiprávní jednání nebo jednání v rozporu se zmíněnými zákony oznámeno
Úřadu pro ochranu osobní údajů, který podnikne nezbytné právní kroky. Děkuji
za pochopení.

 ______                     ____
         ___
/\__ _\                    /\ _`\     __
       __ /\_ \
\/_/\ \/  ___   ___ ___   __   ____  \ \ \L\ \ _ __ /\_\
___   ___ /\_\\//\ \
  \ \ \ / __`\ /' __` __`\ /'__`\  /',__\  \ \ _ <'/\`'__\/\ \
/' _ `\ /'___\/\ \ \ \ \
  \ \ \/\ \L\ \/\ \/\ \/\ \/\ \L\.\_/\__, `\  \ \ \L\ \ \ \/ \ \
\/\ \/\ \/\ \__/\ \ \ \_\ \_
   \ \_\ \____/\ \_\ \_\ \_\ \__/.\_\/\____/  \ \____/\ \_\ \ \_\
\_\ \_\ \____\\ \_\/\____\
   \/_/\/___/ \/_/\/_/\/_/\/__/\/_/\/___/   \/___/ \/_/
\/_/\/_/\/_/\/____/ \/_/\/____/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20110320/a8384e07/attachment.html>


More information about the Brmlab mailing list