[Brmlab] Liebesbrief o příspěvcích

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Tue Aug 30 19:42:18 CEST 2011


Milé Brmstvo,

  jak si jistě všichni pamatujete z Valné Hromady, řešili jsme
zjednodušení evidence členských příspěvků. Výsledek je prostý:

Pokud posíláte členský příspěvek, uveďte jako variabilní symbol své
členské id (jako doteď) a jako specifický symbol uveďte číslo 1 (jedna).

Pokud chcete členský příspěvek uplatnit jako dar neziskové organizaci,
uveďte stejný variabilní symbol jako v předchozím případě, ale jako
specifický symbol uveďte číslo 2 (dva). Pokud nevíte, o čem tento
odstavec hovoří, týká se vás jen ten předchozí.


S pozdravem a přáním včasných plateb členských příspěvků,
za Radu

Joe

More information about the Brmlab mailing list