[Brmlab] Zítřejší meetup - hospodaření

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Mon Aug 1 09:22:14 CEST 2011


Ahoj vespolek,

   jak jste jistě někteří zaregistrovali, zpracovávám zprávu o
hospodaření našeho sdružení za rok 2010 a výhled na první polovinu roku
2011. Vzhledem k tomu, že jsme se už posunuli od vysedávání u Černý
Plíce ke skutečnému hackování vyvstává několik zásadních hospodářských
otázek, které lze shrnout zhruba následovně: Jak budeme nakládat s
penězi, které máme k dispozici?

   Rád bych toto téma probral s širokým brmstvem ještě před VH a rád
bych, abychom došli nějakého smysluplného konsensu. Předesílám, že
debata se bude týkat jak peněz na našem účtě, tak přebytků Brmbaru.


Strýček Joe vás zítra potřebuje!
I vy můžete rozhodnout, zda si koupíme drog^Hbnosti nebo laserové dělo!


joe
More information about the Brmlab mailing list