[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Michal Tuláček michal at tulacek.eu
Sun Jul 11 21:55:31 CEST 2010


Zdržení nic nebrání.

Ustanovení iv.4 je divné pro vh, tam se rozhodnutí přijímá nadp. většinou
přítomných, upravím po návratu z hospody.

Dne 11.7.2010 21:01 "BIITER" <mybiiter at gmail.com> napsal/a:

[
IV. Orgány sdružení
  4. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány
sdružení rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů.
]
- jak se clen muze zdrzet hlasovani?

[
IV. Orgány sdružení
  8.
     8. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň
třetiny svých členů.
]
- clen neni povinnen se ucastnit na VH, takze by nemelo zalezet na
jeho nepritomnosti na hlasovani

_______________________________________________
Brmlab mailing list
Brmlab at v.or.cz
http://rover.ms.m...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20100711/faefeba0/attachment.html>


More information about the Brmlab mailing list