[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

BIITER mybiiter at gmail.com
Sun Jul 11 21:01:16 CEST 2010


[
IV. Orgány sdružení
   4. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány
sdružení rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů.
]
- jak se clen muze zdrzet hlasovani?

[
IV. Orgány sdružení
   8.
      8. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň
třetiny svých členů.
]
- clen neni povinnen se ucastnit na VH, takze by nemelo zalezet na
jeho nepritomnosti na hlasovaniMore information about the Brmlab mailing list