[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Sun Jul 11 19:29:05 CEST 2010


Ahoj,

  začínám mít pocit, že jsme kousek od cíle.

II/9/3 - kdo výstrahu uděluje?

IV/8/3 - nechybí tam volba předsedy v závorce?

IV/12/9 - Setkání Starců se uskutečňuje v restauraci či výčepu (v
hospodě) a nazývá se "Starci na chmelu".

V/7 - zde je zmíněn "Hospodář" - nebylo by vhodné tuto funkci definovat
v IV/10/x?

Vidím jistou kolizi mezi V/6 a V/9? Nemělo by se tedy V/6 vypustit a
stanovit ho VH podle současné V/9? Nebo naopak zrušit V/6, když Předseda
je stejně statutár a je to více-méně technická záležitost?

Také vám připadá, že Plantážník by měl být Starcem? Jako jediný svoji
odpověď zdůvodnil ;-) (respektuji jeho rozhodnutí - berte to jako
poukázání na zajímavý fakt).

A z procesu tvorby našich stanov mám osobně pocit, že (pokud nebude
proti a schválí ho první VH) Michal Tuláček by byl dobrým základem první
revizní komise :)


Joe

More information about the Brmlab mailing list