[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

BIITER mybiiter at gmail.com
Fri Jul 9 23:23:02 CEST 2010


2010/7/2 Michal Tuláček <michal at tulacek.eu>:
> Ahoj,
>
>   dávám dohromady draft stanov. Předtím je ale nutné domyslet to, jak
> si vlastně představujeme náš chod. Začal jsem to tedy sepisovat zde:
> http://hackerspaces.org/wiki/BrmLab_Prague/Stanovy  Nejprve bych
> rozvíjel tu část "Obecné principy sdružení + sporné otázky" a až ve
> chvíli kdy se to ustálí, je rozumné vyrobit z toho paragrafované
> znění.
>
>  Zajímá mě zejména názor na části opatřené otazníky, ale samozřejmě i
> jiné otázky. Asi by bylo rozumnější rozvíjet diskuzi v mailing listu
> než psát přímo do toho draftu, protože nemusí být zcela jasné, co je
> závěr většiny a co zbožné přání autora změny.
>
> Michal Tuláček
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at v.or.cz
> http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab
>

jaky jsou povinny udaje na registracnim formulari? II. Členství 2.
Zájemce o členství podává přihlášku...

BIITERMore information about the Brmlab mailing list