[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Mon Jul 5 09:47:08 CEST 2010


Ahoj vespolek,

  po pročtení současného draftu (velký dík Michalovi Tuláčkovi, že to s
náma zatím vydržel) mám následující poznatky/připomínky:

 II/4 a II/6 mají drobnou kolizi - podle mě by bylo vhodné umožnit radě
pouze členovi pozastavit členství a o vyloučení by měla vždy rozhodnout
VH. Dovedu si představit, že 15 dní uteče jako voda a člen je fuč i když
to chtěla jen rada.

 Navrhuji proto upravit II/4 následovně: Členství může být pozastaveno
na vlastní žádost a nebo jako preventivní opatření rady sdružení, která
pak musí neprodleně svolat VH, která rozhodne o vyloučení člena.

 Slovo "neprodleně" asi není optimální - dát konkrétní termín? Pozor,
VH se má svolávat 14 dní s předstihem (je to dostatečné?).

 II/6 by pak mohlo být: Člen může být vyloučen ze sdružení rozhodnutím
VH.

 Výrazně jednodušší a transparentnější (dle mého skromného názoru).

 III/2/3 - roztomile vágní formulace, ale osobně mi nevadí - jen bacha,
v podstatě nemůžeme nikomu nadávat, že nějakou drobnou změnu neohlásil.

 III/3/1 - zde si dovolím vyslovit silnější nesouhlas než je u mě
obvyklé (na IRC by se asi hodilo zvolání "WTF?!?"). Představme si
hypotetickou situaci - rada pozastaví členství X členů, svolá valnou
hromadu, na VH odhlasuje spoustu změn a na závěr se dostane k jednání o
členství, v tomto jednání mohou členové hlasovat - jeden po druhém - a
rada si je v klidu vyloučí, pokud má rozhodující většinu. X může být
libovolně velké.

 Navrhuji, aby v případě, že jsou nějaká vyloučení na pořadu jednání
VH, musela být tato vyloučení projednána jako první bod dané VH
(pravděpodobně po ustanovení zapisovatele atp. ... detail) - a zároveň,
aby se muselo rozhodnout o všech vyloučeních před nabytím právní moci
kteréhokoliv z nich. Tedy aby všichni vylučovaní členové mohli ovlivnit
celý proces vylučování. Typicky, pokud rada rozhodne, že chce vyloučit
nějaké 3 členy, protože se jí nelíbí barva pozadí na nabořené stránce
(pochopitelně pouze pro studijní účely), je podle mě nepřípustné, aby
bylo možné se těchto členů zbavit tím, že o vyloučení každého z nich
rozhoduje VH bez "spoluviníků" (což může být subjektivní dojem).

 V podstatě se mi jedná o to, že dokud jsou členové, měl by mít jejich
hlas stejnou váhu jako hlas všech ostatních a pokud ne, neměl by mít
žádnou - proto ten přesun na první bod jednání. Práva vylučovaných členů
zůstanou zachována, ale v případě skutečného vyloučení nebudou mít žádný
vliv na zbytek jednání.

 IV/13 - dobrá práce. Celou dobu jsem se bál, aby "rada
starších" (momentální termín "představenstvo") nebyl snadno zneužitelný
orgán a aby se nepoužíval na řešení ptákovin pokaždé, když si někdo ze
zakladatelů vzpomene. Toto mi přijde jako velmi elegantně napsaná forma
mechanismu pojistky proti nepřátelskému převzetí sdružení či jeho
odklonu od původních cílů.


Pac a pusu

Joe
More information about the Brmlab mailing list