[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

BIITER mybiiter at gmail.com
Fri Jul 2 14:18:25 CEST 2010


2010/7/2  <pd at udp.cz>:
> On Fri, 2 Jul 2010 00:11:21 +0200, Michal Tuláček <michal at tulacek.eu>
> wrote:
>> Ahoj,
>>
>>    dávám dohromady draft stanov. Předtím je ale nutné domyslet to, jak
>> si vlastně představujeme náš chod. Začal jsem to tedy sepisovat zde:
>> http://hackerspaces.org/wiki/BrmLab_Prague/Stanovy  Nejprve bych
>> rozvíjel tu část "Obecné principy sdružení + sporné otázky" a až ve
>> chvíli kdy se to ustálí, je rozumné vyrobit z toho paragrafované
>> znění.
>>
>>   Zajímá mě zejména názor na části opatřené otazníky, ale samozřejmě i
>> jiné otázky. Asi by bylo rozumnější rozvíjet diskuzi v mailing listu
>> než psát přímo do toho draftu, protože nemusí být zcela jasné, co je
>> závěr většiny a co zbožné přání autora změny.
>>
>> Michal Tuláček
>
> Ahoj,
>
> přidávám několik názorů a připomínek:
>
> 1) Členství ve sdružení
>
> Pro mě osobně je nepřístupné mít ve sdružení několik druhů členství
> (tj. řádné a zakládající). Chápu, že existuje strach od odklonu
> původního významu hackerspacu, ale není to evoluce? Jákekoliv dělení na
> řádný/zákládající/více_elitnější člen nemůže nikdy dělat dobrotu (už
> jen z přirozeného egoismu). A hlavně zřízením zakládájících členů cítím
> jako rezignaci na smysl a princip demokracie - což je pro mě NAPROSTO
> nepřijatelné.
>
> Rovněž je potřeba doplnit jak vzníká/zaníká členství např.:
>
> Přijímat nového člena, který je fyzickou osobou, je oprávněn každý
> radní nebo osoba zmocněná na základě vnitřního předpisu. Žádost o
> členství může být v odůvodněných případech odmítnuta, žadatel se může
> odvolat k Radě. Členství vzniká zápisem do seznamu členů a přidělením
> členského čísla.
>
> (offtopic: Daleko častěji bych se odvolával na vnitřní predpisy, které
> mouho být snadněji změněny narozdíl od stanov - rovněž káždá změna
> stanov musí být poslána na ministerstvo, kde prochází schválením, a
> riskujeme každou jejich změnou opětovné neschválení, a tedy další
> složité jednání ve sdružení)
>
> Kakžý člen má povinnost platit členský příspěvek a pak nemusí dělat
> vůbec nic. Je zbytečné členy svazovat povinnostma, když pro funkční
> sdružení je nejdůležitější členský příspěvek... že se bude aktivně
> účastnit na jednom projektu za rok... je členovo mínus.
>
> 2) Orgány sdružení
>
> Zanechat jen Valnou hromadu a Radu sdružení - kontrolní a revizní
> komise má smysl jen v případech vetšího sdružení (může být
> kdykoliv v budoucnu zavedena).
>
> Rovněž bych se zamyslel nad virtuální VH:
>
> VH se může uskutečnit i hlasováním za použití síťového prostředku
> komunikace na dálku (dále jen "virtuální VH"), který je všem členům
> sdružení dostupný. Hlasovat o stanovách, volbách, odvolání či jmenování
> a o záležitostech v blabla, je však možné pouze na schůzi s osobní
> účastí členů.
>
>
> redtime
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at v.or.cz
> http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab
>

mam stejny nazor

BIITERMore information about the Brmlab mailing list