[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

pd at udp.cz pd at udp.cz
Fri Jul 2 14:14:56 CEST 2010


On Fri, 2 Jul 2010 00:11:21 +0200, Michal Tuláček <michal at tulacek.eu>
wrote:
> Ahoj,
> 
>    dávám dohromady draft stanov. Předtím je ale nutné domyslet to, jak
> si vlastně představujeme náš chod. Začal jsem to tedy sepisovat zde:
> http://hackerspaces.org/wiki/BrmLab_Prague/Stanovy  Nejprve bych
> rozvíjel tu část "Obecné principy sdružení + sporné otázky" a až ve
> chvíli kdy se to ustálí, je rozumné vyrobit z toho paragrafované
> znění.
> 
>   Zajímá mě zejména názor na části opatřené otazníky, ale samozřejmě i
> jiné otázky. Asi by bylo rozumnější rozvíjet diskuzi v mailing listu
> než psát přímo do toho draftu, protože nemusí být zcela jasné, co je
> závěr většiny a co zbožné přání autora změny.
> 
> Michal Tuláček

Ahoj,

přidávám několik názorů a připomínek:

1) Členství ve sdružení

Pro mě osobně je nepřístupné mít ve sdružení několik druhů členství
(tj. řádné a zakládající). Chápu, že existuje strach od odklonu
původního významu hackerspacu, ale není to evoluce? Jákekoliv dělení na
řádný/zákládající/více_elitnější člen nemůže nikdy dělat dobrotu (už
jen z přirozeného egoismu). A hlavně zřízením zakládájících členů cítím
jako rezignaci na smysl a princip demokracie - což je pro mě NAPROSTO
nepřijatelné.

Rovněž je potřeba doplnit jak vzníká/zaníká členství např.:

Přijímat nového člena, který je fyzickou osobou, je oprávněn každý
radní nebo osoba zmocněná na základě vnitřního předpisu. Žádost o
členství může být v odůvodněných případech odmítnuta, žadatel se může
odvolat k Radě. Členství vzniká zápisem do seznamu členů a přidělením 
členského čísla.

(offtopic: Daleko častěji bych se odvolával na vnitřní predpisy, které
mouho být snadněji změněny narozdíl od stanov - rovněž káždá změna
stanov musí být poslána na ministerstvo, kde prochází schválením, a
riskujeme každou jejich změnou opětovné neschválení, a tedy další
složité jednání ve sdružení)

Kakžý člen má povinnost platit členský příspěvek a pak nemusí dělat
vůbec nic. Je zbytečné členy svazovat povinnostma, když pro funkční
sdružení je nejdůležitější členský příspěvek... že se bude aktivně
účastnit na jednom projektu za rok... je členovo mínus.

2) Orgány sdružení

Zanechat jen Valnou hromadu a Radu sdružení - kontrolní a revizní
komise má smysl jen v případech vetšího sdružení (může být
kdykoliv v budoucnu zavedena).

Rovněž bych se zamyslel nad virtuální VH:

VH se může uskutečnit i hlasováním za použití síťového prostředku
komunikace na dálku (dále jen „virtuální VH“), který je všem členům
sdružení dostupný. Hlasovat o stanovách, volbách, odvolání či jmenování
a o záležitostech v blabla, je však možné pouze na schůzi s osobní
účastí členů.


redtimeMore information about the Brmlab mailing list