[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Fri Jul 2 02:32:39 CEST 2010


On Fri, Jul 02, 2010 at 02:14:52AM +0200, Petr Baudis wrote:
> * Cil sdruzeni: Formulace by mela zajistit, ze pujde odepsat z dani dary
>   * Co treba:
> 
> 	a) Sdružovat zájemce o moderní technologie a návazné vědecké
> 	disciplíny a umělecké směry
> 	b) Umožňovat členům neformální spolupráci na společných
> 	technologických projektech, nezávislý vědecký výzkum a
> 	sebevzdělávání v podnětném prostředí
> 	c) Poskytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj a

+ a fyzické prostory

> 	implementaci technologií všeho druhu, s důrazem na otevřené
> 	licence a spolupráci v rámci celosvětové komunity
> 	d) Vzdělávat veřejnost a šířit technologickou osvětu
> 	přednáškovou činností, kurzy a workshopy
> 	e) Umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat
> 	zdroje a prostory sdružení k veřejným přednáškám a akcím
> 	odpovídajícím zaměření sdružení

f) Vyvíjet expertní, konzultační a publikační činnost, podporovat zájem
mládeže o moderní technologie a studium technologických oborů.

(castecne vzato ze stanov progressbaru, na ktere jsem ted koukal)

				Petr "Pasky" BaudisMore information about the Brmlab mailing list