[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Pavel Ruzicka ruza at ruza.eu
Fri Jul 2 01:14:08 CEST 2010


Doplnil jsem:

** (? co je vlastně naším cílem) podpora aktivit komunity skládající se 
z členů sdružení a vytvářející kreativní prostředí


** Člen sdružení má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení,
  b) se dle vlastních možností a schopností aktivně podílet na 
pozitivním rozvoji a plnění účelu sdružení,
  c) svou aktivitou přispívat k pozitivní prezentaci sdružení a zdržet 
se jakékoli aktivity sdružení poškozující
  d) účastnit se valných hromad.


On 07/02/2010 12:11 AM, Michal Tuláček wrote:
> Ahoj,
>
>     dávám dohromady draft stanov. Předtím je ale nutné domyslet to, jak
> si vlastně představujeme náš chod. Začal jsem to tedy sepisovat zde:
> http://hackerspaces.org/wiki/BrmLab_Prague/Stanovy  Nejprve bych
> rozvíjel tu část "Obecné principy sdružení + sporné otázky" a až ve
> chvíli kdy se to ustálí, je rozumné vyrobit z toho paragrafované
> znění.
>
>    Zajímá mě zejména názor na části opatřené otazníky, ale samozřejmě i
> jiné otázky. Asi by bylo rozumnější rozvíjet diskuzi v mailing listu
> než psát přímo do toho draftu, protože nemusí být zcela jasné, co je
> závěr většiny a co zbožné přání autora změny.
>
> Michal Tuláček
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab at v.or.cz
> http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab
More information about the Brmlab mailing list