[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Michal Tuláček michal at tulacek.eu
Fri Jul 2 00:11:21 CEST 2010


Ahoj,

   dávám dohromady draft stanov. Předtím je ale nutné domyslet to, jak
si vlastně představujeme náš chod. Začal jsem to tedy sepisovat zde:
http://hackerspaces.org/wiki/BrmLab_Prague/Stanovy  Nejprve bych
rozvíjel tu část "Obecné principy sdružení + sporné otázky" a až ve
chvíli kdy se to ustálí, je rozumné vyrobit z toho paragrafované
znění.

  Zajímá mě zejména názor na části opatřené otazníky, ale samozřejmě i
jiné otázky. Asi by bylo rozumnější rozvíjet diskuzi v mailing listu
než psát přímo do toho draftu, protože nemusí být zcela jasné, co je
závěr většiny a co zbožné přání autora změny.

Michal Tuláček


More information about the Brmlab mailing list