[Brmlab] Program VH

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Fri Aug 20 20:41:27 CEST 2010


Vojtech Hala píše v Pá 20. 08. 2010 v 20:24 +0200:
> On Fri, 20 Aug 2010, Dominik Joe Pantůček wrote:
> > pokud vím, termín byl do minulé neděle...
> 
> Takový termín není ani na stránce UVH ani v oficiální pozvánce. No spíš 
> "pozvánce", protože v té od tebe nebylo správně ani místo ani čas, takže 
> je celkově na prd. Podle stanov IV.8.II není ani pozvánka od Michala 
> Tuláčka z 10.8.

Je, neb se na tom usnesla rada sdružení a nikdo z členů to nerozporuje
(a rozporovat nebude). Nečlenové mohou nesouhlasit, ale tím to naštěstí
končí.

> 
> > 1.1 mi přijde dostačující,
> 
> Mluvíme o tomtéž? Organizační řád a volební řád je snad něco jiného než 
> program VH. Bod 1.1 každopádně nenahrazuje to, co jsem připomínkoval.

Ano, mluvíme. Za mě jen chybička, že se jedná o celý bod 1.

> 
> > silně protestuji proti tomu, aby se na místě cokoliv měnilo.
> 
> Já zase protestuji proti cílenému potírání diskuse.

Diskuse má probíhat teď - už 14 dní. Pokud považuješ moji snahu
zajistit, aby diskuse proběhla před UVH, za potírání, tak to je sice
hezká ukázka newspeaku, ale to je tak vše.

> > To opravdu je všem zatěžko ozvat se včas s konkrétními
> > připomínkami?
> 
> Nemám čas se brmlabu věnovat moc často a vždycky se nestačím divit, co 
> jste zatím vymysleli. Celkově je způsob vedení tohoto sdružení dost 
> unikátní. Nicméně ozývám se jen s tím, co považuji za zásadní.

Tady jsem se snažil apelovat především na ostatní. Ač s tebou v mnohém
nesouhlasím, tak se ozýváš - a to je dobře.

> >> 2. Chybí bod diskuse a schválení stanov plénem VH. Považuji za
> >> nepřípustné, aby přípravný výbor toto valné hromadě neumožnil.
> >
> > To považovat můžeš, já naopak - a nejsem sám - to považuji za
> > potenciální komplikaci,
> 
> Prakticky jakákoli kritická připomínka ode mě je tebou okamžitě smetena 
> jako nepřípustná komplikace, tady i na IRC. Úspěšně mě tím odrazuješ od 
> jakékoli účasti na projektu, protože jsem si zvykl, že občanská sdružení 
> mají v rámci možností demokratický základ. A když říkáš "nejsem sám", tak 
> já taky ne. Jen možná ty hlasy neslyšíš a připravuješ tím sdružení o 
> platící členy. ("Platící" jsem připsal speciálně pro tebe, abys měl o ně 
> vůbec zájem.) Zakázat *ustavující* valné hromadě vyjadřovat se ke 
> stanovám, to je zcela proti demokratickým zásadám.

Osobní útoky přeskakuji a reaguji jen na věcnou část: v případě, že je
více lidí, co chce na UVH strávit čas diskusemi o formě a ne obsahu -
místo toho, co by se forma připravila předem - tak pohnutky těchto lidí
nechápu a rád si je vyslechnu (třeba je pak pochopím). A troufnu si
drobnou prognózu: všichni, kteří viděli debatu o jakýchkoliv předpisech
- i stanovách - na jakémkoliv již proběhlém meetupu, mi dají za pravdu,
že Stanovy jsou uzavřená kapitola.

Opakuji, že diskuse o něčem uzavřeném jen proto, aby se diskutovalo, je
pro mě absurdní plýtvání časem - zvláště v případě, že z toho plynou
potenciální komplikace.

> > Změněné stanovy se musí posílat na MVČR a to je může zamítnout -
> 
> Ano, musí. A když se to udělá dobře, není důvod k zamítnutí.

Kde hodnota slova "dobře" je v rukou úředníka MVČR, takže my nemáme
možnost to ovlivnit.

> > Což není pravda, jak by tě poučili naši právní experti - kdy nastává
> > právní moc nabytí členství?
> 
> Dobře napsané stanovy jasně říkají, kterým okamžikem členství vzniká. 
> (Příklad: Členství vzniká splněním podmínek: schválením přihlášky radou a 
> zaplacením prvního příspěvku. A k tomu bod do jiné sekce: V době od 
> zahájení do ukončení valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci rady 
> valná hromada.)

Nic takového v našich velmi dobře napsaných stanovách nevidím. A velmi
dobře zde myslím jako ocenění práce Michala Tuláčka - včetně jeho řešení
problémů s MVČR.

> > Opět - to je hezká idea, ale diskuse patří až na závěr, kdy bude
> > vyřízeno vše, co je potřeba vyřídit a co bylo připraveno.
> 
> Ano, patří na závěr a má být na programu. Ne že mluvit se může až po 
> skončení VH. Z diskuse mohou vzejít i usnesení.

To je zajímavá myšlenka. Teoreticky není důvod ji tam nedat, nicméně
tedy z toho vzniká otázka do pléna - jaké jsou důvody ji tam takto
formálně dát? Chceme přijmout nějaká usnesení? Chceme diskutovat o něčem
z čeho vzejde usnesení? Já se domnívám, že ne - domnívám se totiž, že
chceme pokračovat v rozdělané práci: nemovitá odysea a projekty - máme
se snažit, aby byly vidět výsledky a ne abychom dlouze debatovali nad
již vyřešenou formou.


joe
More information about the Brmlab mailing list