[Brmlab] Program VH

Vojtech Hala egg at matfyz.cz
Fri Aug 20 20:24:43 CEST 2010


On Fri, 20 Aug 2010, Dominik Joe Pantůček wrote:
> pokud vím, termín byl do minulé neděle...

Takový termín není ani na stránce UVH ani v oficiální pozvánce. No spíš 
"pozvánce", protože v té od tebe nebylo správně ani místo ani čas, takže 
je celkově na prd. Podle stanov IV.8.II není ani pozvánka od Michala 
Tuláčka z 10.8.

> 1.1 mi přijde dostačující,

Mluvíme o tomtéž? Organizační řád a volební řád je snad něco jiného než 
program VH. Bod 1.1 každopádně nenahrazuje to, co jsem připomínkoval.

> silně protestuji proti tomu, aby se na místě cokoliv měnilo.

Já zase protestuji proti cílenému potírání diskuse.

> To opravdu je všem zatěžko ozvat se včas s konkrétními
> připomínkami?

Nemám čas se brmlabu věnovat moc často a vždycky se nestačím divit, co 
jste zatím vymysleli. Celkově je způsob vedení tohoto sdružení dost 
unikátní. Nicméně ozývám se jen s tím, co považuji za zásadní.

>> 2. Chybí bod diskuse a schválení stanov plénem VH. Považuji za
>> nepřípustné, aby přípravný výbor toto valné hromadě neumožnil.
>
> To považovat můžeš, já naopak - a nejsem sám - to považuji za
> potenciální komplikaci,

Prakticky jakákoli kritická připomínka ode mě je tebou okamžitě smetena 
jako nepřípustná komplikace, tady i na IRC. Úspěšně mě tím odrazuješ od 
jakékoli účasti na projektu, protože jsem si zvykl, že občanská sdružení 
mají v rámci možností demokratický základ. A když říkáš "nejsem sám", tak 
já taky ne. Jen možná ty hlasy neslyšíš a připravuješ tím sdružení o 
platící členy. ("Platící" jsem připsal speciálně pro tebe, abys měl o ně 
vůbec zájem.) Zakázat *ustavující* valné hromadě vyjadřovat se ke 
stanovám, to je zcela proti demokratickým zásadám.

> Změněné stanovy se musí posílat na MVČR a to je může zamítnout -

Ano, musí. A když se to udělá dobře, není důvod k zamítnutí.

> Což není pravda, jak by tě poučili naši právní experti - kdy nastává
> právní moc nabytí členství?

Dobře napsané stanovy jasně říkají, kterým okamžikem členství vzniká. 
(Příklad: Členství vzniká splněním podmínek: schválením přihlášky radou a 
zaplacením prvního příspěvku. A k tomu bod do jiné sekce: V době od 
zahájení do ukončení valné hromady přebírá rozhodovací pravomoci rady 
valná hromada.)

> Opět - to je hezká idea, ale diskuse patří až na závěr, kdy bude
> vyřízeno vše, co je potřeba vyřídit a co bylo připraveno.

Ano, patří na závěr a má být na programu. Ne že mluvit se může až po 
skončení VH. Z diskuse mohou vzejít i usnesení.

-- 
Vojtěch Hála (aka Egg)


More information about the Brmlab mailing list