[Brmlab] Program VH

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Fri Aug 20 19:01:09 CEST 2010


Ahoj,

Vojtech Hala píše v Pá 20. 08. 2010 v 18:50 +0200:
> Ahoj,
> 
> program valné hromady se mi zdá nepřijatelný, posílám tedy k diskusi 
> připomínky.
> http://brmlab.cz/uvh/start

ač jsou připomínky z části relevantní, tak pokud vím, termín byl do
minulé neděle...

> 1. Chybí bod schválení programu VH. Je nemožné, aby ho "ustanovila rada" a 
> neumožnila VH změnit svůj program, protože VH je nejvyšší orgán. Kromě 
> toho žádnou radu nemáme, nebyla zvolena. Máme jen přípravný výbor.

1.1 mi přijde dostačující, kdo bude zrovna celá VH, to je otázka, ale ať
to bude tak či onak, silně protestuji proti tomu, aby se na místě
cokoliv měnilo. To opravdu je všem zatěžko ozvat se včas s konkrétními
připomínkami?

Jinak radu máme - viz stanovy, bod VII.1.
http://brmlab.cz/stanovy#vii_zaverecna_ustanoveni

> 2. Chybí bod diskuse a schválení stanov plénem VH. Považuji za 
> nepřípustné, aby přípravný výbor toto valné hromadě neumožnil.

To považovat můžeš, já naopak - a nejsem sám - to považuji za
potenciální komplikaci, kterou si můžeme zbytečně zamotat organizaci
UVH. Změněné stanovy se musí posílat na MVČR a to je může zamítnout -
kdo pak bude reagovat na jejich požadavky a zajišťovat další VH, kde se
schválí oprava?

> 3. "všechny volby budou tajné - je to rychlejší" - není žádný bod 
> programu, to je organizační poznámka (návrh!), který na program vůbec 
> nepatří.

Ano, to má být poznámka k těm volbám, je to na stejné úrovni, protože to
tak bylo v zápisu a nikomu to doteď nevadilo - přesunu to pod současný
bod 3 jako poznámku.

> 4. Bod "noví členové se zapojí" je nesmyslný.

Což není pravda, jak by tě poučili naši právní experti - kdy nastává
právní moc nabytí členství? Pokud explicitně nestanovíme, že i právě
přijatí členové se zapojí do aktuální VH, tak to může někdo později
napadnout. Viz obdobná ustanovení ve stanovách IV.8.5 a IV.8.6.

> 5. Chybí bod "diskuse". Měla by se týkat organizace a směřování sdružení. 
> Na meetupech nikdy nebylo tolik lidí, kolik je přihlášeno na VH, je třeba 
> dát prostor brainstormingu a demokratickému rozhodování.

Opět - to je hezká idea, ale diskuse patří až na závěr, kdy bude
vyřízeno vše, co je potřeba vyřídit a co bylo připraveno.

> 6. Ve wiki mezi návrhy usnesení jsou předpisy, které vůbec nejsou na 
> programu. Bez toho nemohou být projednány a schváleny.

Správná připomínka, připíšeme jako bod 4.

> 7. Má veřejnost přístup na VH?

Jistě, proč by neměla. Jen nemá rozhodovací pravomoc a co se mého názoru
týče, tak by přítomní z řad veřejnosti neměli do naplánovaného programu
zasahovat, pokud je k tomu někdo explicitně nevyzve.


joe

More information about the Brmlab mailing list