[Brmlab] Program VH

Vojtech Hala egg at matfyz.cz
Fri Aug 20 18:50:02 CEST 2010


Ahoj,

program valné hromady se mi zdá nepřijatelný, posílám tedy k diskusi 
připomínky.
http://brmlab.cz/uvh/start

1. Chybí bod schválení programu VH. Je nemožné, aby ho "ustanovila rada" a 
neumožnila VH změnit svůj program, protože VH je nejvyšší orgán. Kromě 
toho žádnou radu nemáme, nebyla zvolena. Máme jen přípravný výbor.

2. Chybí bod diskuse a schválení stanov plénem VH. Považuji za 
nepřípustné, aby přípravný výbor toto valné hromadě neumožnil.

3. "všechny volby budou tajné - je to rychlejší" - není žádný bod 
programu, to je organizační poznámka (návrh!), který na program vůbec 
nepatří.

4. Bod "noví členové se zapojí" je nesmyslný.

5. Chybí bod "diskuse". Měla by se týkat organizace a směřování sdružení. 
Na meetupech nikdy nebylo tolik lidí, kolik je přihlášeno na VH, je třeba 
dát prostor brainstormingu a demokratickému rozhodování.

6. Ve wiki mezi návrhy usnesení jsou předpisy, které vůbec nejsou na 
programu. Bez toho nemohou být projednány a schváleny.

7. Má veřejnost přístup na VH?

-- 
Vojtěch Hála (aka Egg)


More information about the Brmlab mailing list