[Brmlab] Fwd: Newsletter Big brother awards 5/2010 – 8/2010

Tomáš Mudruňka tomas at mudrunka.cz
Fri Aug 20 14:39:50 CEST 2010peace

------------ Původní zpráva ------------
OD: Iuridicum Remedium

KOMU: , 
KOPIE: 
PŘEDMĚT: Newsletter Big brother awards 5/2010 -
8/2010
DATUM: 20.8.2010
13:13:30
---------------------------------------------

 		 Nezobrazuje se
Vám email korektně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči. [1] 

 NOMINUJTE
SLDILY NA BIG BROTHER AWARDS 2010!

Až do konce září můžete stále nominovat
narušitele soukromí na anticeny Big Brother Awards v kategoriích:
Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní
instituce), Největší firemní slídil (pro komerční firmy), Největší úřední
slídil (pro státní instituce), Nebezpečná nová technologie, Právní norma
Velkého bratra, Slídil mezi národy, Výrok Velkého bratra, Kladná cena:
Ocenění za ochranu soukromí.
Nominaci můžete vložit do formuláře zde:
http://www.slidilove.cz/node/add/nominace-bba-2010 [2]
Aktuální nominace
najdete tady: http://www.slidilove.cz/nominace_bba_2010_-_seznam [3]

Z
navržených kandidátů vybere výherce porota složená z odborníků na nové
technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. Složení letošní
poroty zveřejníme koncem září spolu s uzavřením nominací.

SLAVNOSTN VYHLEN
BIG BROTHER AWARDS 2010 PROBĚHNE 10. LISTOPADU 2010 V PROSTORCH KINA BIO
OKO, Františka Křížka 460/15, Praha 7

SLEDUJTE IURE AKTULNĚ NA SOCILNCH
STCH!

Na Facebooku na stránce Ceny velkého bratra ČR a Twitteru pod nickem
iure_cz

ZPRVY Z PROGRAMU LIDSK PRVA A TECHNOLOGIE

Sled událostí v kampani
IuRe za anonymní nediskriminační Opencard od nejnovější po
nejstarší

OPENCARD - RADN NEDODRŽUJE STANOVEN KOLY ANI ZKON
19. 8.
2010

Magistrát hl. m. Prahy opět neplní sliby kolem Opencard. Ačkoliv v
červenci schválil záměr zavést nový typ karty Opencard bez uchování
osobních údajů, místo studie proveditelnosti nového druhu karty schválila
Rada hl. m. Prahy 17. 8. smlouvu o utajování informací o integraci Opencard
a In-karty. Namísto slibovaného nového druhu karty jsme se tak dočkali
dalšího utajování informací o tom, jak je nakládáno s osobními údaji
občanů.

Celá zpráva:
http://www.slidilove.cz/content/opencard-%E2%80%93-radni-nedodrzuje-stanovene-ukoly-ani-zakon

FOTKA
A JMNO: KONEČNĚ OPENCARD BEZ ZBYTEČNCH OSOBNCH DAJŮ? 

Pražané přece jen
možná budou moci cestovat MHD na opencard, aniž by museli odevzdat své
osobní údaje nebo si museli za soukromí připlácet. Rada hl. m. Prahy včera
přijala návrh na zavedení nového typu opencard bez zpracování osobních
údajů. Radní tak konečně vyslyšeli apely ochránců soukromí, kteří se
dlouhodobě dožadují karty bez zpracování údajů. Rada hl. m Prahy na svém
zasedání 13. července souhlasila se záměrem radního Milana Richtera zavést
nový typ karty opencard bez uchování osobních údajů, resp. uložila radnímu
Richterovi, aby do 17. srpna 2010 ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m.
Prahy a firmou Haguess zpracoval a předložil Radě ke schválení studii
proveditelnosti zavedení nového typu opencard, včetně návrhu technického
řešení.

Celá zpráva:
http://www.slidilove.cz/content/fotka-jmeno-konecne-opencard-bez-zbytecnych-osobnich-udaju
[4]

MAGISTRT STLE NEPROJEDNAL PETICI IURE ZA NEDISKRIMINAČN OPENCARD, MLŽ
TAK KOLEM CHYSTAN ANONYMN PERSONALIZOVAN VERZE KARTY
14. 6. 2010

IuRe se
již několik měsíců prozatím marně snaží dopátrat podrobnějších informací
ohledně zamýšlené nové, tzv. personalizované anonymní opencard a také o
plánovaném převodu kmene uživatelů opencard a jejich dat. Obsahem společné
komunikace je také termín, kdy magistrát projedná petici IuRe za anonymní a
nediskriminační opencard. Ačkoliv byla petice magistrátu doručena již 16.
listopadu 2009, Rada hl. m. Prahy petici v rozporu se zákonem o hlavním
městě Praze a s vlastními předpisy o vyřizování peticí doposud
neprojednala.

Kompletní korespondenci IuRe a pražského magistrátu včetně
celé zprávy a neprojednané petici najdete tady:
http://www.slidilove.cz/content/dalsi-kolo-korespondence-s-magistratem-hl-m-prahy-ohledne-opencard

RADA
VLDY PRO LIDSK PRVA SCHVLILA NVRH IURE: KOMPLEXNĚ UPRAVIT VYUŽVN ANALZ
DNA

Na svém zasedání 10. června schválila Rada pro lidská práva výraznou
většinou hlasů (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel) podnět Výboru pro občanská a
politická práva požadující zpracování komplexní zákonné úpravy využívání
analýz DNA vypracovaný experty IuRe. Podnět zejména míří na nedostatečnou
úpravu uchovávání tzv. profilů DNA v policejní databázi, ale i na dílčí
problémy v dalších oblastech (zdravotnictví, výzkum, soukromoprávní
využívání analýz). IuRe doufá, že podnět bude vládou přijat a iniciativa
IuRe a potažmo Výboru v budoucnu splyne s dosavadními výsledky pracovní
skupiny při Úřadu pro ochranu osobních údajů a povede ke vzniku zákonné
úpravy, která zajistí dostatečnou ochranu citlivých osobních údajů v
souvislosti s využíváním analýz DNA odpovídající standardům definovaným
zejména Radou Evropy a Evropským soudem pro lidská práva.

BEZPEČNOST DAT
ČTENŘŮ OHROŽENA KVŮLI OPENCARD

Osobní data čtenářů, kteří využívají v
Městské knihovně v Praze opencard namísto tradičního čtenářského průkazu,
jsou ohrožena. IuRe na to upozornilo 7. června s tím, že v zabezpečení dat
na opencard existuje závažný nedostatek, který útočníkovi umožňuje
„odcizit" elektronickou identitu uživatele karty a zjistit také jeho další
osobní data.

Text otevřeného dopisu řediteli MKP:
http://www.slidilove.cz/content/otevreny-dopis-rediteli-mkp-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard
[5]
Video demonstrující bezpečností problém:
http://www.slidilove.cz/content/video-bezpecnost-dat-ctenaru-ohrozena-kvuli-opencard
[6]

MKP: PO UPOZORNĚN IURE ZAVEDLI NOV OPATŘEN PRO ZABEZPEČEN DAT NA
OPENCARD

V reakci na zjištění IuRe knihovna slíbila, že na problém
upozorní čtenáře a učiní takové kroky, aby byla data čtenářů v bezpečí.
Informace o slabinách opencard se čtenáři nedočkali, knihovna ale zavedla
pravidlo, že čtenář, který nemá konto s opencard kryté heslem musí při
přihlášení do čtenářského katalogu v knihovně opsat část logického čísla
karty. Podle slov ředitele MKP Tomáše Řeháka "To (logické číslo karty,
pozn. IuRe) nelze z karty přečíst jinak než vizuálně a máme tedy za to, že
je-li hodnota správně zadána, drží čtenář svojí kartu fyzicky v
ruce.

Celou zprávu včetně kompletní korespondence IuRe a ředitele MKP
najdete
zde:http://www.slidilove.cz/content/mkp-po-upozorneni-iure-zavedli-nova-opatreni-pro-zabezpeceni-dat-na-opencard
[7]

PROBLMEM JE SBRN DAJŮ O KOMUNIKACI, ODPOSLECHY, ANALZY DNA,
BEZPEČNOSTN KAMERY A NEPŘEHLEDN DATABZE VEŘEJN SPRVY, OSLOVILO IURE NOVHO
MINISTRA VNITRA

V souvislosti s nástupem nové ministra vnitra Radka Johna
zformulovalo IuRe nejpalčivější problémy ochrany soukromí v resortu vnitra
a v otevřeném dopise ho oslovilo. V šesti základních bodech jsou popsána
největší úskalí.

Celý článek s podrobně rozvedenými tématy najdete tady:
http://www.slidilove.cz/content/problemem-je-sbirani-udaju-o-komunikaci-odposlechy-analyzy-dna-bezpecnostni-kamery-nekonecne

DOHODA
SWIFT PŘIJATA EVROPSKM PARLAMENTEM

Evropský parlament přijal tzv. Dohodu
SWIFT 8. července 2010, čímž umožnil sdílení bankovních údajů občanů EU s
americkými úřady a neudržel tak svoji původní, soukromí bránící, pozici z
února 2010. Dohoda byla přijata 484 hlasy pro a 109 hlasy proti. Zastánci
této verze dohody tvrdí, že nový text byl výrazně upraven díky několika
značným ústupkům ze strany USA. Mezi ústupky patří omezení hromadného
přenosu dat do USA nebo úloha Europolu v dohledu nad procesem
přenosu.

Celá zpráva zde:
http://www.slidilove.cz/content/dohoda-swift-prijata-evropskym-parlamentem
[8]

MINISTERSTVO VNITRA SE CHYST NAKOUPIT MOBILN MONITOROVAC ZAŘZEN NA GSM
A UMTS ZA 22,5 MIL. KČ

Monitorovací jednotka má být provozována útvarem
zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování Policie České
republiky. Informace vyplývá z textu usnesení Vlády č. 158 ze dne 22. února
2010.

Informace adresovaná vládě zde:
https://docs.google.com/Doc?docid=0Aa1QrrVN8VaEZGc2c2NwM3pfMThndDZ4bXpkcw
FONT-WEIGHT: BOLD; COLOR: #000000; FONT-STYLE: NORMAL; FONT-FAMILY:
ARIAL;">RIZIKA BLOKOVN OBSAHU NA INTERNETU

 Blokování internetového obsahu
je často jen gestem, které zastírá nedostatky v mezinárodní spolupráci při
odstraňování "nevhodného" obsahu. Samotná možnost cenzurovat navíc láká k
blokování širšího spektra obsahu - např. názorů politických oponentů,
názorů sexuálních menšin, názorů kritizujících cenzuru apod. Většina států
přitom nějaké informace z internetu cenzuruje. IuRe k tomuto tématu
uspořádalo 29. června 2010 v Informačním centru OSN debatu s názvem Může
blokování nežádoucího obsahu na internetu ochránit naše děti? [9]. Velmi
zajímavé a pestré debaty se zúčastnili Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka
Nadace Naše dítě, Tomáš Plocek, konzultant InternetHotline Nadace Naše
dítě, Ing. Richard Stonavský, Senior manažer regulace, T-Mobile Czech
Republic a.s., Mgr. Veronika Řečníková, Corporate Responsibility Manager,
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Ing. Pavel Vichtera, koordinátor
projektu Saferinternet.Cz a RNDr. Ing. Jiří Peterka, MFF UK a redaktor
Lupa.cz

Audio záznam debaty a další studijní materiály najdete zde:
http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu

POZVNKY
NA AKCE:

FESTIVAL INVAZE V GALERII TRAFAČKA 
20. - 22. 8. 2010, TRAFO
GALERIE, Kurta Konráda 1, Praha 9
V rámci festivalu, jehož cílem je
transformovat temnou minulost osudového data 21. srpna v oslavu svobody, v
invazi umění do života, se IuRe představí hned dvakrát. Poprvé bude mít
Filip Pospíšil 20.8. v 17:00 hod. prezentaci na téma Identita, identifikace
a ochrana soukromí. Podruhé se zúčastníme panelové diskuse na téma Občan K
- problematické body projektu z pohledu ochránců dat. Diskuse proběhne v
neděli 22.8. od 15:00 hod.
HTTP://WWW.TRAFACKA.NET/CS/

VSTAVA FREE
CULTURE/SVOBODN KULTURA

Jaký je smysl umělecké práce a kdo vlastní
uměleckou tvorbu? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi výstava Free Culture.
Expozice také znovu představuje licence Creative Commons jako nadstavbu
klasického copyrightu, které rozšiřují možnosti zákonného užívání a sdílení
textů, hudby, fotografií, filmů, videí apod. Zároveň poskytují pohotový a
legální nástroj, který chrání uživatele díla i autora.

Výstava probíhá v
prostoráchNárodní knihovny České republiky (Klemetinum, výstavní chodba)
od
13. 7. do 6. 9. 2010

Putovní výstavu Free Culture / Svobodná kultura
připravilo občanské sdružení Archiv výtvarného umění při příležitosti
zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons (CC
NY-NC-SA).

PROBLMY SHROMAŽĎOVACHO PRVA V ČR

Jaké jsou hlavní problémy při
aplikaci stávající právní úpravy shromažďovacího práva?
Stává se svoboda
shromažďování obětí boje proti extremismu?
Je nutné provést zásadní
novelizaci zákona o právu shromažďovacím?

Kde: Americké centrum, Tržiště
13 (1. patro), asi 50 m. pod velvysl. USA, Praha 1 - Malá Strana

Kdy: ve
středu 8.9.2010 od 17:00 do cca 19:00, registrace od 16:30

Na veřejnou
debatu vás zvou Iuridicum Remedium, o. s. s podporou Nadace Open Society
Fund Praha a za spolupráce s Americkým centrem a o. p. s. Respekt Institut.
Debaty se zúčastní odborníci ze státní správy, samosprávy a neziskových
organizací, kteří nastíní základní problémy stávající právní úpravy
shromažďovacího práva a její aplikace v praxi a budou se věnovat možnostem
řešení těchto problémů. Debata je otevřena široké veřejnosti.
Registrace na
voboril at iure.org [10]

BENEFICE PRO BIG BROTHER AWARDS - NO FEAR! NO
CONTROL!
Cross Club Praha, Plynární 23, Praha 7

Ve čtvrtek 16. září
proběhne zahřívací party na Big Brother Awards, kde vystoupí Storm Field
(London, UK), Dust Cream (ČR) a Bryant K (NY, USA).

UŽITEČN INFORMACE -
KDE SE DOZVĚDĚT VC

Materiál Filipa Pospíšila shrnující dosavadní vývoj
snah o regulaci použití kamerových systémů v ČR. PowerPointovou prezentaci
najdete zde:
http://www.slidilove.cz/content/vyvoj-dosavadnich-snah-o-novou-upravu-kamerovych-systemu

Nejčastější
otázky ohledně dohody ACTA:
http://www.slidilove.cz/content/faq-acta-zakladni-otazky-ohledne-ktera-ma-znamenat-prulom-v-otazkach-dusevniho-vlastnictvi-i

Studijní
materiál věnovaný filtrování internetového obsahu, který vydala naše
střešní organizace EDRi (European Digital Rights) tady:
http://www.slidilove.cz/content/studijni-materialy-k-tematu-blokovani-internetoveho-obsahu

NABDKA
PRCE V IURE

IuRe hledá kolegu/yni na pozici právník. Možnost výkonu
koncipientské praxe. Právní pomoc sociálně slabším zejména v oblasti
pracovního práva a práva exekucí. Zároveň hledáme kolegu/yni, advokáta/tku
se zájmem podílet se i na řízení agendy týmu, pro rozsah práce 2-4 dny v
týdnu. Převažující agendou je právní pomoc sociálně slabším zejména v
oblasti pracovního práva a práva exekucí.

Více informací k pozici
právníka:
http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-pravnikacku
Více
informací k pozici advokáta:
http://www.slidilove.cz/content/nabidka-prace-iure-hleda-koleguyni-advokattku

PŘISPĚJTE
NA CHOD NAEHO SDRUŽEN

Přijdou vám užitečné informace, které dostáváte z
IuRe?
Máte pocit, že práce odváděná experty IuRe má smysl?
PODPOŘTE ČINNOST
IURE LIBOVOLNOU FINANČN ČSTKOU!
Svůj finanční příspěvek nám prosíme
posílejte buď v hotovosti přímo na náš bankovní účet 14 6006 1001/5500 nebo
složenkou na sídlo či kancelář organizace. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro
daňové účely a můžete si zvolit konkrétní projekt, na který budete chtít
přispět.

  K odběru zpravodaje jste se přihlásil/a přes webové stránky
www.slidilove.cz

Odhlašte [11] harvie at email.cz z odběru newsletteru |
Přepošlete příteli [12] |
NAE POTOVN ADRESA:
 Iuridicum Remedium  U Průhonu
23/1201 Praha, Holešovice 17000 
Add us to your address book [13] 
_dle
licence Creative commons BY-SA (CC) 2010 Iuridicum Remedium ._  [14] 
Links:
------
[1]
http://us1.campaign-archive.com/?u=c14b702fc828f227121d30153&id=08e23dc61d&e=e01ae6d915
[2]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=522e51b753&e=e01ae6d915
[3]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=2a5af2b27c&e=e01ae6d915
[4]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=ebaffebee1&e=e01ae6d915
[5]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=cff14bfd2c&e=e01ae6d915
[6]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=d4f237da10&e=e01ae6d915
[7]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=7b6cac7384&e=e01ae6d915
[8]
http://slidilove.us1.list-manage1.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=77488e6efe&e=e01ae6d915
[9]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=2152272fb7&e=e01ae6d915
[10]
mailto:voboril at iure.org
[11]
http://slidilove.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=c14b702fc828f227121d30153&id=9c9782d1b6&e=e01ae6d915&c=08e23dc61d
[12]
http://us1.forward-to-friend.com/forward?u=c14b702fc828f227121d30153&id=08e23dc61d&e=e01ae6d915
[13]
http://slidilove.us1.list-manage.com/vcard?u=c14b702fc828f227121d30153&id=9c9782d1b6
[14]
http://slidilove.us1.list-manage.com/track/click?u=c14b702fc828f227121d30153&id=6539a95003&e=e01ae6d915
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://brmlab.cz/pipermail/brmlab/attachments/20100820/119d375d/attachment.html>


More information about the Brmlab mailing list