[Brmlab] Pozvánka na ustavující valnou hromadu, zápis ze zasedání rady

Dominik Joe Pantůček joe at joe.cz
Tue Aug 3 22:55:05 CEST 2010


Velectěné Brmstvo,

   na základě níže přiloženého zápisu ze zasedání Rady vás všechny tímto
srdečně zvu na ustavující valnou hromadu Brmlab, o.s., která se bude
konat 17.8.2010 v 19:00 v hospodě U Černý Plíce - pokud nedojde ke
změně.

   Organizační podrobnosti a plánovaný program očekávejte hned poté, co
přepíši zápis (ještě dnes v noci).


Za Radu,

Joe

---------8<------------------------------------------------------
V Praze, 3.8.2010, U Černý Plíce, 21:00+-1h CEST

Přítomni: joe, tutchek, stick
Omluveni: pasky, ruza
Rada je usnášeníschopná.

Joe bude zapisovatel.
Pro: joe, tutchek, stick
Proti: -
Schváleno.

Rada sdružení svolává valnou hromadu na 17.8.2010 19:00, pozvánku
vyhotoví joe.
Pro: joe, tutchek, stick
Proti: -
Schváleno.
--------8<------------------------------------------------------

More information about the Brmlab mailing list