<div dir="ltr">Vážení robotičtí kolegové,<br><br>omlouvám se za nevyžádaný mail, ale rád bych vás pozval na seminář<br>věnovaný diskuzi o stavu a dalším směřování v oblasti malých družic v<br>ČR. Bude se konat v úterý 4.3. od 13h na FEL ČVUT v Praze, Technická<br>
1902/2, v místnosti 316d.<br><br>Více viz <a href="http://www.czechspace.cz/cs/seminar-cso-o-malych-druzicich">www.czechspace.cz/cs/seminar-cso-o-malych-druzicich</a><br><br><br><br>Kromě toho hlavního v programu bude přispívat i řada zajímavých lidí, např. též prof. <a href="http://www.muni.cz/sci/people/8714/cv">Krtička</a> z MU z Brna a Dr. <a href="http://www.natur.cuni.cz/geology/hydrogeology/sceince-and-research/research-groups/extraterrestrial-geology-and-geophysics">Kletetschka</a> z PřF, mezi dalšími minimálně 20ti účastníky (jen část z nich jsou členy Pilsencube či CzechTechSatu, viz odkazy na stránce)<br>
<br>Bude zmíněna současná situace v ČR a možnosti spolupráce při konstrukci a vypuštění malých družic a integraci přístrojů.<br><br>Zmíníme možnosti v rámci ESA i dalších zemí (např. Čína) a to nejen při vypuštění vlastního cubesatu (piggyback), avšak též o integraci vlastních přístrojů na různorodé družicové platformy. Avšak i v naší zemi existují přístrojové platformy pro malé družice a též řada týmů, které by tohoto potenciálu se svými přístroji ráda využila.<br>
<br>Na semináři dostanou tedy prostor všichni řešitelé této problematiky u nás, aby ostatní seznámili se svými výsledky, možnostmi a plány a představili nápady a problémy s tímto spojené.<br><br>Sdělte nám prosím, zda se plánujete zúčastnit, případně zda využijete možnosti prezentace krátkého příspěvku o své příbuzné oblasti zájmu, v jakékoliv formě. (PC bude k dispozici PPT/PDF, případně projektor má VGA konektor pro vlastní PC, je ale možné umístit např. i poster).<br>
<br>Těším se na shledanou,<br>Jaroslav Urbář<br>----------------------------<br>Czech Space Office<br>SSA and education consultant<br><br>Prvního pluku 17<br>186 00 Praha 8<br>Czech Republic<br><br>Tel./Fax:+420 224 918 288<br>
Cell.: +420 605 938 958<br>web: <a href="http://www.czechspace.cz">www.czechspace.cz</a><br>email: <a href="mailto:urbar@czechspace.cz">urbar@czechspace.cz</a></div>