[Brmlab Announce] [Brmlab] Valna Hromada

Jan Svec jeniks at kxt.cz
Wed May 8 01:27:09 CEST 2013


Milí Brmlabáci,

rád bych vás tímto pozval na Valnou Hromadu, která se bude konat v úterý 21.5. v prostorách Brmlabu od 20:00.
Program je relativně krátký, o to důležitější jsou ale všechny jeho body, počínaje volbou nové rady a zeštíhlením 
některých částí stanov, a konče (bubny víří, dav vyčkává v napjatém očekávání…) schválením rozpočtu, díky čemuž
následně povstane z popela znovuzrozená a jistě velmi štědrá a přející grantová komise :)
Tak prosím přijďte v co největším počtu, ať jsme usnášení schopni, Brmlab vás potřebuje!

Happy hacking a budu se těšit!
Kermit
_______________________________________________
Brmlab mailing list
Brmlab at brmlab.cz
http://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab


More information about the Announce mailing list