[Brmlab Announce] brmiversity: Umělá inteligence a teoretická informatika

Petr Baudis pasky at ucw.cz
Sun Sep 18 20:48:13 CEST 2011


  Milí brmáci!

  Běhehm podzimu bych rád uspořádal v brmlabu sérii pravidelných
každotýdenních přednášek na základní témata kolem umělé inteligence
a teoretické informatiky.  Primárním účelem je donutit mne průběžně
se připravovat na státnice na MFF UK, stejně důležité ale samozřejmě
je, aby z toho něco měli i případní posluchači.  Každá přednáška bude
na několik témat různorodé náročnosti, každopádně půjde vesměs
o teoretická temata, nikoliv "jak naprogramovat osminohého robota";
na druhou stranu, soustředíme se na principy a souvislosti spíše než
na technické podrobnosti (většinou).

  Detaily a předběžný sylabus celého cyklu (změna vyhrazena) najdete na:

	http://brmlab.cz/event/aics

Předběžný termín je středa 19:30 (s případnými výjimkami pro jednorázové
akce atd.). Pokud byste měli o tematiku zájem, ale termín se Vám nehodí,
ozvěte se s protinávrhy. Cyklus začne 12. října.

  Happy hacking,

				Petr "Pasky" Baudiš


More information about the Announce mailing list