[Brmlab Announce] [Brmlab] BrmLab - Asrg experimental session.... 2. pokus o realizaci........

Tomáš Suchan TSuchan at seznam.cz
Mon Feb 7 16:48:38 CET 2011


Je to opětovně narychlo což je bohužel dané složitostí logistiky a problematickým kočírováním členů ASRG. Většina z nich má totiž velmi neprátelské časové možnosti.

Rozhodně se podařilo a výsledek je následující: tento pátek 11.2.2011 bude v BrmLabu od 19:00 epxerimentální session zaměřená na základní pochopení odezev lidského těla na různé situace s prostorem pro pár etických exerimentů na dobrovolných lidských subjektech které společně vymislíme řekl bych "ad-hoc". 

Přibližný program (bude se upravovat dle potřeb):

1) velmi letmé seznámení s technickým vybavením a jeho účelem - v tématickém rámci tohoto večera
2) připojení subjektu s následným výkladem  -  "co se děje uvnitř "
3) sledování odezev lidského těla na pár vybraných nestandartních situací s následným porovnáním získaných údajů vůči teoretickým předpokladům.
4) "ad-hoc" experimenty
5) diskuze

Předpokládaný konec 21:00 - což ale nevylučuje jakékoliv protažení.....

Jakékoliv připomínky a náměty výtány vyjma změn termínů realizace.

S pozdravem........

TomSuch
_______________________________________________
Brmlab mailing list
Brmlab at brmlab.cz
http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab


More information about the Announce mailing list