[[Meetups]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

meetups [2013/07/16 20:46]
jenda [Planned official agenda]
meetups [2014/10/19 12:18] (current)
ruza [Planned official agenda]
Line 20: Line 20:
  
   * stav polozek z [[:todo|TODO]] listu   * stav polozek z [[:todo|TODO]] listu
 +  * krabicovy output buffer, cistka krabic v hw labu [[user:ruza]]
 +  * predelani kuchynky
 +  * __INSERT ITEMS HERE__
  
 +  * dalsi napady, brainstorming
   * report z projektov a [[:event:start|udalostí]] za uplynulý týždeň, prehľad udalostí nasledujúceho týždňa.   * report z projektov a [[:event:start|udalostí]] za uplynulý týždeň, prehľad udalostí nasledujúceho týždňa.
-  * dalsi napady, brainstorming 
-  * predstaveni novacku a hostí (jsou-li pritomni) 
  
 ==== Rada ==== ==== Rada ====
  
-  * Co s prostředky a produkty sdružení? Nejasnosti kolem výkladu dotčených částí stanov se množí. :-( Možnosti: 
-    * neřešit 
-    * sepsat obecný předpis 
-    * partikulární usnesení in re Tutchek. 
-  * admissio novorum membrorum? (přijetí nových členů) 
   * status report:   * status report:
     * [[members:rada_todo]]     * [[members:rada_todo]]
- 
 ===== Minutes ===== ===== Minutes =====
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki