jendasap.git
2018-04-20 Jendaremove old compatibility code master
2018-04-20 Jendaadd support for internal mailinglist
2018-03-13 Jendamatch only four-digit numbers
2017-12-21 JendaMerge remote-tracking branch 'vps/master'
2017-12-18 rootMulti-account support, needs fixed members git as well!
2017-05-26 Jendaadd brmdoor-integration
2017-05-02 Jendapřidat web symlink do .gitignore
2017-05-02 Jendaupdate příkladu
2017-03-23 Jendagenprime
2017-03-23 Jendapush-cards: brmdoor-dole
2017-03-23 Jendaskript push-cards
2017-03-23 JendaREADME: kartičky
2017-03-23 Jendapodpora pro vstupni karty
2017-03-23 Jendalogging - use local directory web/
2017-03-23 Jendadokuwiki wrapper - zobrazit clenskou historii; nerozbit...
2017-03-23 Jendaparse - logovat clenskou historii z gitu
2017-03-23 Jendarun - odstranena reference na borkysap
2017-03-23 Jendanotify - podrobnejsi vysvetleni
2016-12-13 Jendaprint member id in /payment
2016-10-07 Jendadokuwiki interface
2016-10-07 Jendacompare -- compare destroyed members too
2016-07-09 Jendachange README, move checked to config file
2016-05-04 Jendaparse: do not count nestroyed members
2016-05-01 Jendaenable member destroy
2016-05-01 Jendaallow for multiple credit statements
2016-04-12 Jendaparse.py: allow suspendstart from the future
2016-04-12 Jendascript to create nice symlinks nickname -> member id
2016-02-19 Jendaretry FIO download if it fails
2016-02-15 JendaMrkva's crack, cosmetic changes
2015-09-17 Jendaenforce licensing terms in Lite version
2015-09-17 Jendado not include Enterprise features in Lite version
2015-09-11 Jendamake it more enterprise
2015-09-11 Jendainit