[[FAQ]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

faq [2013/09/16 20:37]
niekt0 [When I am allowed to come to brmlab?]
faq [2014/07/19 14:51] (current)
stevko nejaké nové otázky
Line 3: Line 3:
 Často kladené otázky. Často kladené otázky.
  
-==== Musím umět anglicky abych mohl přijít do brmlabu? ==== +==== žem navštíviť Brmlab? ==== 
-Ne. Ale možnost popovídat si s lidmi, kteří česky nerozumí bude omezená. +Áno.
- +
-==== Musím rozumět elektronice/programování/...? ==== +
-Není to nutné.+
  
 ==== Kdy smím přijít do brmlabu? ==== ==== Kdy smím přijít do brmlabu? ====
-Kdykoli je v brmlab otevřen. Snadno se to pozná ze záhlaví wiki, kde symbol sluníčka a nápis OPEN indikuje, že brmlab je otevřen. Pravidelná setkání (meetupy) se konají každé úterý. V brmlabu se koná [[event:|mnoho událostí]], které je možné navštívit. Pro přibližný odhad, [[http://spacestatus.bastinat0r.de/#brmlab|zde]] je možné najít statistiky otevřenosti brmlabu.+Kdykoli je v brmlab otevřen. Snadno se to pozná ze záhlaví wiki, kde symbol sluníčka a nápis OPEN indikuje, že brmlab je otevřen. Pravidelná setkání (meetupy) se konají každé úterý. V brmlabu se koná [[event:|mnoho událostí]], které je možné navštívit. Pro přibližný odhad, [[http://spacestatus.bastinat0r.de/#brmlab|zde]] je možné najít statistiky otevřenosti brmlabu. Ak ste v Prahe na návšteve a máte obmedzený čas, napíšte nám v predstihu na mailing list, prípadne na IRC, možno sa nájde niekto, kto vám Brmlab otvorí. 
 + 
 +==== Prišiel som, záhlavie wiki ukazovalo, že ste otvorení, a nikto tam nebol. Prečo? ==== 
 +Možností je niekoľko. Možno posledný odchádzajúci zabudol prepnúť vypínač. Možno prestalo fungovať hlásenie (stáva sa pri výpadkoch elektriky a výpadky elektriky sme už mali). Alebo sú všetci práve v nových priestoroch o poschodie nižšie, skúste to tam.
  
 ==== Musím byť členom, aby som mohol prísť na nejakú akciu? ==== ==== Musím byť členom, aby som mohol prísť na nejakú akciu? ====
Line 28: Line 28:
   * Brmlab môže zabezpečiť (a zvyčajne tak robí) [[event:stream|živý prenos]] a záznam videa z udalosti.   * Brmlab môže zabezpečiť (a zvyčajne tak robí) [[event:stream|živý prenos]] a záznam videa z udalosti.
  
 +==== Môžem do brmlabu priniesť X? ====
 +Pravdepodobne áno. Výnimku tvoria živočíchy v neuzavretej klietke alebo nádobe a nelegálne veci. Ak sa rozhodnete, že nám chcete v Brmlabe zanechať (venovať, zapožičiať), konzultujte s prítomnými brmlabákmi.
 +
 +==== Opravíte mi moje rozbité X? Postavíte mi prístroj Y? ====
 +Brmlab neposkytuje tieto služby. Môžete sa skúsiť obrátiť na jednotlivých členov a nečlenov Brmlabu a dohodnúť sa s nimi na danej práci individuálne. Je naivné myslieť si, že vám bude opravená vec zanechaná v Brmlabe, ak sa nedohodnete s konkrétnym človekom, ktorý sa o to bude starať. Ak neviete meno osoby a tá osoba na vás nemá kontakt, tak ste sa nedohodli (opačná implikácia neplatí).
 +
 +==== Musím umět anglicky abych mohl přijít do brmlabu? ====
 +Ne. Ale možnost popovídat si s lidmi, kteří česky nerozumí bude omezená.
 +
 +==== Musím rozumět elektronice/programování/...? ====
 +Není to nutné.
  
 ===== EN ===== ===== EN =====
Line 33: Line 44:
 Frequently Asked Questions. Frequently Asked Questions.
  
-==== Do need to speak Czech in order to come to brmlab? ==== +==== Can I come to Brmlab? ==== 
-Not at all. Alas, you would perhaps be unable to strike a meaningful conversation with some people that do not know English.+Yes.
  
-==== Do need to understand electronics/programming/...? ==== +==== When am allowed to come to brmlab? ==== 
-No, it is not necessary.+Whenever it is open. This can easily be discerned by glancing into the header of any wiki page. A sun symbol along with the text OPEN indicates that brmlab is open. There are regular meetups every Tuesday. There are [[event:|many open events]] held in brmlab. Just to make a picture, [[http://spacestatus.bastinat0r.de/#brmlab|here]] you can find a brmlab open/close statistics. If you are just visiting Prague, write us an email beforehand or talk to us on IRC. Someone might be able to open Brmlab for you. 
 + 
 +==== I came, wiki header said you are open but nobody was thereWhy? ==== 
 +Several reasons. Maybe last one leaving forgot to switch status. Or maybe it is broken (it happens after power failure and we had some of those). Or maybe everybody is in new rooms downstairs. Try going downstairs and look for us there.
  
-==== When I am allowed to come to brmlab? ==== 
-Whenever it is open. This can easily be discerned by glancing into the header of any wiki page. A sun symbol along with the text OPEN indicates that brmlab is open. There are regular meetups every Tuesday. There are [[event:|many open events]] held in brmlab. Just to make a picture, [[http://spacestatus.bastinat0r.de/#brmlab|here]] you can find a brmlab open/close statistics. 
 ==== Do I have to be member to attend an event? ==== ==== Do I have to be member to attend an event? ====
 No, nonmebers are generally wellcome at Brmlab events. No, nonmebers are generally wellcome at Brmlab events.
Line 48: Line 60:
  
 ==== I would like to have a talk or workshop at Brmlab. What should I do? ==== ==== I would like to have a talk or workshop at Brmlab. What should I do? ====
-You have to write an ameil to {{rada-email.png}} with information about your talk or workshop. Talks and workshops usually follow the following rules (but whatever council says goes):+You have to write an email to {{rada-email.png}} with information about your talk or workshop. Talks and workshops usually follow the following rules (but whatever council says goes):
   * You do not have to be a member to do a talk or workshop.   * You do not have to be a member to do a talk or workshop.
   * You will not become member by giving your talk or workshop.   * You will not become member by giving your talk or workshop.
Line 55: Line 67:
   * Talk or workshop should be in [[event:|calendar]] and should have their own wiki page.   * Talk or workshop should be in [[event:|calendar]] and should have their own wiki page.
   * Brmlab usually streams and records video from talks.   * Brmlab usually streams and records video from talks.
 +
 +==== Can I bring X to Brmlab? ====
 +Almost certainly. Exceptions are animals (that are not in closed cage or other container) and illegal things.
 +
 +==== Can you fix my X? Can you build me Y? ====
 +Brmlab does not do this. You can talk to individual members and they can agree to do it for you individually. It is foolish to think that stuff left in Brmlab will be fixed if someone does not explicitly agree to look after it. If you do not know the name of the person and the person does not have your contact, then the person did not agree (reverse is not true).
 +
 +==== Do I need to speak Czech in order to come to brmlab? ====
 +Not at all. Alas, you would perhaps be unable to strike a meaningful conversation with some people that do not know English.
 +
 +==== Do I need to understand electronics/programming/...? ====
 +No, it is not necessary.
 +
 +
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki