[[Events]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:start [2012/12/18 23:50]
ruza konec sveta se nekona
event:start [2015/04/13 16:17] (current)
harvie
Line 10: Line 10:
  
 {{template>:​event:​thumb|name=meetups|image=meet.jpg}} {{template>:​event:​thumb|name=meetups|image=meet.jpg}}
-{{template>:​event:​thumb|name=lightning_talks|image=pivni_hodiny.jpg}}+{{template>:​event:​thumb|name=talknight|image=pivni_hodiny.jpg}}
 {{template>:​event:​thumb|name=2k6|image=2600.png}} {{template>:​event:​thumb|name=2k6|image=2600.png}}
 +{{template>:​event:​thumb|name=project_night|image=projectnights.png}}
 +{{template>:​event:​thumb|name=telegrafie|image=telegraph_key1a.png}}
  
 ===== Upcoming ===== ===== Upcoming =====
  
 (Links with an earth icon {{https://​brmlab.cz/​lib/​tpl/​brmlab/​images/​link_icon.gif}} are usually not organized by brmlab (and sometimes not even //in// brmlab) but are interesting to attend anyway.) (Links with an earth icon {{https://​brmlab.cz/​lib/​tpl/​brmlab/​images/​link_icon.gif}} are usually not organized by brmlab (and sometimes not even //in// brmlab) but are interesting to attend anyway.)
 +Newly added events are not visible in calender until you click Save.
  
 <div style="​float:​ left; width: 40%; margin: 10px;">​ <div style="​float:​ left; width: 40%; margin: 10px;">​
Line 27: Line 30:
   * Tue 19:30 [[:​meetups|meetup]]   * Tue 19:30 [[:​meetups|meetup]]
  
-  * 5.7.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 4.7.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 6.7.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +  * 1.8.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 10.7.2012 11:00 [[event:openlab|Vienna Open Lab visit]]  +  * 5.9.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 28.7.2012 ​12:00 Výlet do Prokopského údolí (místo a čas budou upřesněny na ML/IRC)+  * 3.10.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 7.11.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 5.12.2014 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]]
  
-  * 1.8.2012 20:00 [[event:freezefest]] Planning Session +  * 3.7.2014 20:00 [[event:talknight]] 
-  * 3.8.2012 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +  * 7.8.2014 20:00 [[event:talknight]] 
-  * 18.8.2012 19:30 OpenCL miniworkshop +  * 4.9.2014 20:00 [[event:​talknight]] 
-  * 22.8.2012 20:00 [[project:reactable]] testing, bending & [[event:freezefest]] Planning Session+  * 2.10.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 2.10.2014 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 6.11.2014 ​19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 6.11.2014 20:00 [[event:talknight]] 
 +  * 4.12.2014 20:00 [[event:talknight]]
  
-  * 6.9.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 2.7.2014 16:00 SAQ transmission 
-  * 7.9.2012 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +  * 17.7.2014 ​20:00  [[event:arm_debugging|Hardwarové debugování ARM procesorů s JTAGy]] 
-  * 11.9.2012 20:00 Valna hromada +  * 12.7.2014 - 13.7.2014 [[http://​www.soit.sk/​sk/​podujatia/​2014-05-07/​229-open-scraper-challenge-2014|Open Scraper Challenge 2014]] 
-  * 14.9.2012 - 16.9.2012 [[event:freezefest]] +  * 26.7.2014 [[event:​brmvylet]] 
-  * 19.9.2012 [[event:jdi2012]]+  * 21.7.2014 17:00 [[event:​medlab-opening|Medlab 1st challenge night RedHot edition]] 
 +  * 12.9.2014 - 14.9.2014 ​[[http://ctjb.net]] 
 +  * 1.10.2014 18:30 [[http://​mlmu.cz/|Machine Learning Meetup #1]] Jiri Materna 
 +  * 8.10.2014 19:30 [[event:​petr_tomek|Petr Tomek: Jak na crowdfunding]] 
 +  * 9.10.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie 2.]] 
 +  * 14.10.2014 19:30 Valna hromada 
 +  * 14.10.2014 20:00 Nahradni Valna hromada 
 +  * 16.10.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 21.10.2014 19:00 [[event:​coreboot_fun|Ron Minnich: The coreboot project]] 
 +  * 22.10.2014 19:30 [[event:​petr_tomek|Petr Tomek: Perspektivní pohony mezihvězdných lodí]] 
 +  * 23.10.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 30.10.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 30.10.2014 18:30 Brmburo hackaton 
 +  * 16.10.2014 - 19.10.2014 [[http://​www.coreboot.org/​PragueMeeting|Coreboot Hackaton in Prague ]] 
 +  * 12.11.2014 16:00 [[event:​bechovice|Exkurze do Bechovic]] 
 +  * 13.11.2014 17:00 [[event:​bechovice|Tesla koncert v Bechovicich]] 
 +  * 13.11.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 20.11.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 27.11.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 4.12.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 9.12.2014 22:00 odstavka dodavky elektriny (do 01h) 
 +  * 11.12.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW ​vyuka telegrafie]] 
 +  * 18.12.2014 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie - ZRUSENO navidenou v LEDNU]] 
 +  * 21.12.2014 12:00 chemlab+biolab workshop - analyza kofeinu v ruznych druzich caje, openpcr beta-test 
 +  * 21.12.2014 15:00 radiolab - SSTV z ISS a dalsi satelitni komunikace 
 +  * 27.12.2014 - 30.12.2014 [[event:​31c3|]] 
 +  * 31.12.2014 [[event:​silvester2014|]] 
 +  * 2.1.2015 19:00 [[project:​food_hacking#​food_hacking_and_brewing_opening_of_2015|Probiotic brewing - advanced workshop]] 
 +  * 3.1.2015 19:00 [[project:​food_hacking#​food_hacking_and_brewing_opening_of_2015|International Dinner]]  
 +  * 8.1.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 17.1.2015 [[http://​ok1kfx.sweb.cz/​|Burza OK1KFX]] 
 +  * 18.2.2015 [[event:​lockpick_workshop|]] 
 +  * 20.2.2015 [[event:​lockpick_workshop|]] 
 +  * 21.2.2015 ​16:30 [[http://​opendataday.org/​|]] 
 +  * 11.9.2015 - 13.9.2015 ​[[event:freezefest_2015|FreezeFest 2015]] 
 +  * 15.1.2015 ​19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 22.1.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 29.1.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 5.2.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 12.2.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 19.2.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 26.2.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 5.3.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 12.3.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 19.3.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 26.3.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 2.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 9.4.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 16.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 23.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 30.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]]
  
-  * 4.10.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 16.4.2015 - 21.4.2015 [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm|OK1OHK HAREC RadioAmatérský kurz se zkouškou]] 
-  * 5.10.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +  * 30.4.2015 - 3.5.2015 [[http://​ctjb.net/​|CTJB camp]] 
-  * 20.10.2012 9:00 Pivně-poznávací vlakový výlet do industriální krajiny ​[[http://gandalf.myf.cz/thumbnails.php?​album=164|Poldi Kladno]], Vojtěšská huť, [[http://mayrau.omk.cz/|Hornický skanzen]] (Do čtvrtka kontaktujte Gandalfa, nebo [[user:harvie]]ho) +  
-  * 26.10.2012 18:00 [[event:cma2012]] +  * 02.01.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 31.10.2012 20:00 [[event:raspberry_night]]+  * 06.02.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 06.03.2015 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] 
 +  * 03.04.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 01.05.2015 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] 
 +  * 05.06.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 03.07.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 07.08.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 04.09.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 02.10.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 06.11.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 04.12.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]]
  
-  * 1.11.2012 20:00 [[event:​lightning_talks]] 
-  * 2.11.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 7.11.2012 20:00 [[event:​mfcs|Mainframe courses #0]] 
  
-  * 13.11.2012 20:00 [[http://www.crossclub.cz/​cs/​program/​2428-ufoss-cryptoparty/​|CryptoParty - prednaska s diskuzi o bezpecnosti na internetu v ramci pravidelnych veceru UFOSS v kavarne klubu Cross]] +  * 05.03.2015 20:00 [[event:talknight]] 
-  * 14.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #1]]+  * 02.04.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 07.05.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 04.06.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 02.07.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 06.08.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 03.09.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 01.10.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 05.11.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 03.12.2015 ​20:00 [[event:talknight]]
  
-  * 17.11.2012 16:00 [[http://​www.nyx.cz/​index.php?​l=events;​l2=2;​id=19464|WEIRD ARTS multimedia - interaktivni instalace ​(vcetne tech brmlabichna Prazske naplavce]]+  * 27.6.2015 (brmlab)^5 birthday party
  
-  * 21.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #2]]+  * 13.8.2015 - 17.8.2015 CCC Camp 2015 
 +  * 31.8.2015 - 7.9.2015 ​[[event:burningman2013|Burning man 2015]] 
  
-  * 28.11.2012 20:00 [[event:​mfcs|Mainframe courses #3]] 
- 
-  * 3.12.2012 - 7.12.2012 [[http://​hackteria.org/​wiki/​index.php/​MutaMorphosis:​Nomadic_Science_Lab|DIYbio and Open Biology in Prague]] 
- 
-  * 5.12.2012 20:00 [[event:​mfcs|Cancelled:​ MFCS #4]] 
-  * 5.12.2012 20:00 BrmSec Session 
-  * 6.12.2012 20:00 [[event:​lightning_talks]] 
-  * 7.12.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 7.12.2012 19:00 [[event:​electromagnetic_and_radiation_spaces|]] 
-  * 12.12.2012 20:00 [[event:​mfcs|Mainframe courses #4]] 
-  * 16.12.2012 [[event:​mitch_altman_in_prague|Mitch Altman soldering workshop]] 
-  * 20.12.2012 19:00 [[event:​dsp#​vanocni_dspposledni_prednaska_pred_koncem_sveta_20122012_1900|Vánoční DSP // posledni prednaska pred koncem sveta]] 
- 
-  * 19.12.2012 20:00 [[event:​mfcs|Mainframe courses #5-6]] 
- 
-  * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3]] 
-  * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3_congress_everywhere]] 
- 
-  * 4.1.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 14.1.2013 19:00 Přednáška s diskusí na téma veřejných sw licencí a autorského práva. 
- 
-  * 1.2.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 1.3.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 5.4.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 3.5.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 7.6.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 5.7.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 2.8.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 6.9.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 4.10.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 1.11.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
-  * 6.12.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
- 
-  * 31.7.2013 - 4.8.2013 [[event:​ohm2013]] 
-  * 26.8.2013 - 2.9.2013 [[event:​burningman2013]] 
  
 </​div>​ </​div>​
- 
 ===== Past ===== ===== Past =====
  
Line 113: Line 152:
     * Introduction to Practical High-Performance Programming ([[user:​pasky]])     * Introduction to Practical High-Performance Programming ([[user:​pasky]])
     * Introduction to PyQt -- rapid GUI development ([[user:​kdave]])     * Introduction to PyQt -- rapid GUI development ([[user:​kdave]])
-    * Qt ([[user:​stick]]) 
   * Security + Cracking   * Security + Cracking
-    * //Sucasne poznatky o kryptografii ​(Vlastimil Klima, Ondrej Mikle)//+    * //Sucasne poznatky o kryptografii//​
   * DIY + Hobby   * DIY + Hobby
     * [[project:​|reprap]] ([[user:​prusajr]])     * [[project:​|reprap]] ([[user:​prusajr]])
Line 132: Line 170:
   * FPGA   * FPGA
   * social engineering ​ * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3]]   * social engineering ​ * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3]]
- 
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki