[[Events]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:start [2012/12/18 23:50]
ruza konec sveta se nekona
event:start [2016/05/17 23:42] (current)
maxfx [Upcoming]
Line 10: Line 10:
  
 {{template>:​event:​thumb|name=meetups|image=meet.jpg}} {{template>:​event:​thumb|name=meetups|image=meet.jpg}}
-{{template>:​event:​thumb|name=lightning_talks|image=pivni_hodiny.jpg}}+{{template>:​event:​thumb|name=talknight|image=pivni_hodiny.jpg}}
 {{template>:​event:​thumb|name=2k6|image=2600.png}} {{template>:​event:​thumb|name=2k6|image=2600.png}}
 +{{template>:​event:​thumb|name=project_night|image=projectnights.png}}
 +{{template>:​event:​thumb|name=telegrafie|image=telegraph_key1a.png}}
 +{{template>:​event:​thumb|name=sigint|image=nsa-surveillance-computers.jpg}}
  
 ===== Upcoming ===== ===== Upcoming =====
  
 (Links with an earth icon {{https://​brmlab.cz/​lib/​tpl/​brmlab/​images/​link_icon.gif}} are usually not organized by brmlab (and sometimes not even //in// brmlab) but are interesting to attend anyway.) (Links with an earth icon {{https://​brmlab.cz/​lib/​tpl/​brmlab/​images/​link_icon.gif}} are usually not organized by brmlab (and sometimes not even //in// brmlab) but are interesting to attend anyway.)
 +Newly added events are not visible in calender until you click Save.
  
 <div style="​float:​ left; width: 40%; margin: 10px;">​ <div style="​float:​ left; width: 40%; margin: 10px;">​
Line 27: Line 31:
   * Tue 19:30 [[:​meetups|meetup]]   * Tue 19:30 [[:​meetups|meetup]]
  
-  * 5.7.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 2.4.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 6.7.2012 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +  * 9.4.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 10.7.2012 11:00 [[event:openlab|Vienna Open Lab visit]]  +  * 16.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 28.7.2012 12:00 Výlet do Prokopského údolí (místo a čas budou upřesněny na ML/IRC)+  * 23.4.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
 +  * 30.4.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie - ZRUSENO]]
  
-  * 1.8.2012 20:00 [[event:freezefest]] Planning Session +  * 7.5.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 3.8.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +  * 14.5.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 18.8.2012 19:30 OpenCL miniworkshop +  * 21.5.2015 19:00 [[event:​telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 22.8.2012 20:00 [[project:​reactable]] testing, bending & [[event:freezefest]] Planning Session+  * 28.5.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie - ZRUSENO]]
  
-  * 6.9.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 4.6.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 7.9.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +  * 11.6.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 11.9.2012 20:00 Valna hromada +  * 18.6.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]] 
-  * 14.9.2012 - 16.9.2012 ​[[event:freezefest]] +  * 25.6.2015 19:00 [[event:telegrafie|BRMCW - vyuka telegrafie]]
-  * 19.9.2012 [[event:jdi2012]]+
  
-  * 4.10.2012 20:00 [[event:​lightning_talks]] +  * 7.7.2015 19:00 [[https://docs.google.com/presentation/d/1-zGDXxKnTVv6rHPimZlChcvmq2RKjNh8eHIxaMdYWI0/edit?pli=1#slide=id.g645adb15b85963cd_9|Qdemo.com]]
-  * 5.10.2012 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +
-  * 20.10.2012 9:00 Pivně-poznávací vlakový výlet do industriální krajiny [[http://gandalf.myf.cz/thumbnails.php?album=164|Poldi Kladno]], Vojtěšská huť, [[http://​mayrau.omk.cz/|Hornický skanzen]] (Do čtvrtka kontaktujte Gandalfa, nebo [[user:​harvie]]ho) +
-  * 26.10.2012 18:00 [[event:​cma2012]] +
-  * 31.10.2012 20:00 [[event:​raspberry_night]]+
  
-  * 1.11.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 16.4.2015 - 21.4.2015 [[http://​ok1ohk.barak.cz/​kurz.htm|OK1OHK HAREC RadioAmatérský kurz se zkouškou]] 
-  * 2.11.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +  * 30.4.2015 - 3.5.2015 [[http://​ctjb.net/​|CTJB camp]] 
-  * 7.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #0]]+  
 +  * 03.04.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 01.05.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 05.06.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 05.06.2015 19:00 [[event:vpsfree|vpsFree.cz:​ Když komerční přístup nestačí]] 
 +  * 03.07.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 07.08.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 04.09.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 02.10.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 06.11.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 04.12.2015 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]]
  
-  * 13.11.2012 20:00 [[http://www.crossclub.cz/cs/program/2428-ufoss-cryptoparty/|CryptoParty - prednaska s diskuzi o bezpecnosti na internetu v ramci pravidelnych veceru UFOSS v kavarne klubu Cross]] +  * 05.02.2016 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] 
-  * 14.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #1]]+  * 04.03.2016 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] 
 +  * 01.04.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 06.05.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 03.06.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 01.07.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 05.08.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 02.09.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 07.10.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 04.11.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] 
 +  * 02.12.2016 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]]
  
-  * 17.11.2012 16:00 [[http://​www.nyx.cz/​index.php?​l=events;​l2=2;​id=19464|WEIRD ARTS multimedia - interaktivni instalace (vcetne tech brmlabich) na Prazske naplavce]] 
  
-  * 21.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #2]]+  * 26.04.2015 16:00 [[project:food_hacking|BRMzelí]] 
 +  * 10.06.2015 22:00 Kmeny - Hackeri
  
-  * 28.11.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #3]]+  * 02.04.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 07.05.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 04.06.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 03.09.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 01.10.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 05.11.2015 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 03.12.2015 ​20:00 [[event:talknight]]
  
-  * 3.12.2012 - 7.12.2012 [[http://hackteria.org/​wiki/​index.php/​MutaMorphosis:Nomadic_Science_Lab|DIYbio and Open Biology in Prague]]+  * 07.01.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 04.02.2016 20:00 [[event:talknight]] 
 +  * 03.03.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 07.04.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 05.05.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 02.06.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 07.07.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 04.08.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 01.09.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 06.10.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 03.11.2016 20:00 [[event:​talknight]] 
 +  * 01.12.2016 20:00 [[event:talknight]]
  
-  * 5.12.2012 20:00 [[event:​mfcs|Cancelled:​ MFCS #4]] +  * 22.4.2016 19:00 [[event:sigint]] 
-  * 5.12.2012 20:00 BrmSec Session +  * 13.5.2016 19:00 [[event:sigint]] 
-  * 6.12.2012 20:00 [[event:lightning_talks]] +  * 19.5.2016 20:00 [[event:AS400CLCOBOLLehký uvod AS400,​CL,​COBOL]]
-  * 7.12.2012 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 7.12.2012 ​19:00 [[event:electromagnetic_and_radiation_spaces|]] +
-  * 12.12.2012 20:00 [[event:mfcs|Mainframe courses #4]] +
-  * 16.12.2012 [[event:​mitch_altman_in_prague|Mitch Altman soldering workshop]] +
-  * 20.12.2012 19:00 [[event:​dsp#​vanocni_dspposledni_prednaska_pred_koncem_sveta_20122012_1900|Vánoční DSP // posledni prednaska pred koncem sveta]]+
  
-  * 19.12.2012 20:00 [[event:​mfcs|Mainframe courses #5-6]] 
  
-  * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:29c3]] +  * 07.08.2015 20:00 [[event:understand_your_genome]]
-  * 27.12.2012 - 30.12.2012 ​[[event:29c3_congress_everywhere]]+
  
-  * 4.1.2013 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +  * 14.6.2015 10:00 [[http://www.robotickyden.cz/|Robotický den]] 
-  * 14.1.2013 19:00 Přednáška s diskusí ​na téma veřejných sw licencí a autorského práva.+  * 15.6.2015 20:00 [[event:​pod_sluncem_tma]]  
 +  * 27.6.2015 [[event:​brmlab5|(brmlab)^5 birthday party]] 
 +  * 11.7.2015 [[event:​brmvylet|Brmvylet]] 
 +  * 12.7.2015 [[event:​brmvylet|Brmvylet]] 
 +  * 9.7.2015 ​19:00 [[event:​hackedteam|HackedTeam - hodování]] 
 +  * 22.7.2015 19:00 [[event:​prometheus|Rethinking monitoring with Prometheus]] 
 +  * 30.8.2015 [[event:​geovylet|Geologicky vylet za krasama Pribramska]] 
 +  * 7.10.2015 [[http://​europen.cz/​Anot/​47/​pozv.pdf|Brmlabi prednasky ​na konferenci Europen (Volareza, Měřín)]] 
 +  * 10.10.2015 [[https://​www.linuxdays.cz/​2015/​|LinuxDays 2015]] 
 +  * 11.10.2015 [[https://​www.linuxdays.cz/​2015/​|LinuxDays 2015]] 
 +  * 17.10.2015 [[event:​malolovani|Malolovani + uklid]] 
 +  * 18.10.2015 [[event:​malolovani|Malolovani + uklid]] 
 +  * 13.8.2015 - 17.8.2015 [[event:​cccamp2015]] 
 +  * 11.9.2015 - 13.9.2015 [[event:​freezefest_2015|FreezeFest 2015]] 
 +  * 13.10.2015 19:30 [[members:​vh:​vh-9:​start]] 
 +  * 21.10.2015 20:15 [[event:​the_story_of_aaron_swartz]] 
 +  * 18.11.2015 20:00 [[event:​steve_jobs_man_in_the_machine]] 
 +  * 25.11.2015 20:00 [[event:​deep_web]] 
 +  * 19.11.2015 20:00 [[https://​brmlab.cz/​pipermail/​brmlab/​2015-October/​008715.html|visit of Shingo Hisakawa, talk about projects]] 
 +  * 9.12.2015 23:00 - 10.12.2015 03:00 Odstavka elektriny 
 +  * 27.12.2015 - 30.12.2015 [[event:​32c3]] 
 +  * 28.11.2015 [[event:​malolovani|Malolovani kuchynky]]
  
-  * 1.2.2013 18:00 [[http://meetings.2600.cz/|2k6]] +  * 24.2.2016 18:30 Návštěva ​[[https://www.openalt.org/|OpenAlt]]
-  * 1.3.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 5.4.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 3.5.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 7.6.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 5.7.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 2.8.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 6.9.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 4.10.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 1.11.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]] +
-  * 6.12.2013 18:00 [[http://​meetings.2600.cz/​|2k6]]+
  
-  * 31.7.2013 - 4.8.2013 ​[[event:ohm2013]] +  * 18.3.2016 19:00 [[http://​brmlab.cz/​project/​food_hacking#​kimbab_%EA%B9%80%EB%B0%A5_workshop_a_ochutnavka_probiotik_spol|Kimbab/​sushi workshop]] 
-  * 26.8.2013 - 2.9.2013 [[event:burningman2013]]+  * 2.6.2016 18:00 [[event:mame_otevreno_2016]]
  
 </​div>​ </​div>​
- 
 ===== Past ===== ===== Past =====
  
Line 113: Line 152:
     * Introduction to Practical High-Performance Programming ([[user:​pasky]])     * Introduction to Practical High-Performance Programming ([[user:​pasky]])
     * Introduction to PyQt -- rapid GUI development ([[user:​kdave]])     * Introduction to PyQt -- rapid GUI development ([[user:​kdave]])
-    * Qt ([[user:​stick]]) 
   * Security + Cracking   * Security + Cracking
-    * //Sucasne poznatky o kryptografii ​(Vlastimil Klima, Ondrej Mikle)//+    * //Sucasne poznatky o kryptografii//​
   * DIY + Hobby   * DIY + Hobby
     * [[project:​|reprap]] ([[user:​prusajr]])     * [[project:​|reprap]] ([[user:​prusajr]])
Line 132: Line 170:
   * FPGA   * FPGA
   * social engineering ​ * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3]]   * social engineering ​ * 27.12.2012 - 30.12.2012 [[event:​29c3]]
 +  * [[wp>​Shorthand]] lessons? (lekce těsnopisu) http://​www.alysion.org/​handy/​althandwriting.htm
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki