Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:mfcs [2013/01/16 19:39]
sachy
event:mfcs [2015/11/11 01:50] (current)
sachy
Line 9: Line 9:
 ====== Mainframe courses ====== ====== Mainframe courses ======
  
-Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​historie ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.+Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​binární kompatibilita ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.
  
 Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​) Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​)
Line 21: Line 21:
   * Seznámení s hardwarem   * Seznámení s hardwarem
   * Stream destroyed   * Stream destroyed
-  * slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs0.pdf]]+  * slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs0.pdf]]
  
 Talk 1: 14.11.2012 (done) Talk 1: 14.11.2012 (done)
Line 28: Line 28:
   * Zbyde-li čas, první prihlášení na MF   * Zbyde-li čas, první prihlášení na MF
   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-16-mainframes-02.mkv]]   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-16-mainframes-02.mkv]]
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs1.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs1.pdf]]
  
 Talk 2: 21.11.2012 (done) Talk 2: 21.11.2012 (done)
Line 36: Line 36:
   * ... a něco do něj napsat   * ... a něco do něj napsat
   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-21-mainframes-03.mkv]]   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-21-mainframes-03.mkv]]
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs2.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs2.pdf]]
  
 Talk 3: 28.11.2012 (done) Talk 3: 28.11.2012 (done)
Line 43: Line 43:
   * (tady končí legrace)   * (tady končí legrace)
   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-28-mainframes-04.mkv]]   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-11-28-mainframes-04.mkv]]
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs3.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs3.pdf]]
  
 Talk 4: 12.12.2012 Talk 4: 12.12.2012
Line 50: Line 50:
   * IEFBR14   * IEFBR14
   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-12-mainframes-05.mkv]]   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-12-mainframes-05.mkv]]
-  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs4.pdf]]+  * Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs4.pdf]]
    
 Talk 5: 19.12.2012 Talk 5: 19.12.2012
Line 58: Line 58:
   * Hello World, základní instrukce   * Hello World, základní instrukce
   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-19-mainframes-06.mkv]]   * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-19-mainframes-06.mkv]]
-  * Slides rev #2 (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs5.pdf]]+  * Slides rev #2 (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/​mfcs5.pdf]]
  
 Talk 6: 16.1.2013 Talk 6: 16.1.2013
   * Unix system services   * Unix system services
   * C (Hello world, kompilace, fopen())   * C (Hello world, kompilace, fopen())
-  * Slides (en): [[http://brmlab.lainspira.net/mfcs/​mfcs6.pdf]] +  ​* Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2013-01-16-mainframes-07.mkv]] 
 +  ​* Slides (en): [[http://nat.brmlab.cz/talks/​mainframes/​mfcs6.pdf]]
  
 Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil. Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki