Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

event:mfcs [2013/01/16 19:39]
sachy
event:mfcs [2014/03/13 10:44] (current)
sachy
Line 9: Line 9:
 ====== Mainframe courses ====== ====== Mainframe courses ======
  
-Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů, které hackovali naši otcové a matky. Jejich historie sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých, kdy v IBM stvořili OS/360.+Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů, které hackovali naši otcové a matky. Jejich binární kompatibilita sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých, kdy v IBM stvořili OS/360.
  
 Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:) Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:)
Line 64: Line 64:
   * C (Hello world, kompilace, fopen())   * C (Hello world, kompilace, fopen())
   * Slides (en): [[http://brmlab.lainspira.net/mfcs/mfcs6.pdf]]   * Slides (en): [[http://brmlab.lainspira.net/mfcs/mfcs6.pdf]]
 +  * Recording: [[http://nat.brmlab.cz/talks/mainframes/2013-01-16-mainframes-07.mkv]]
  
  
 Je možné, že něco přeskočím, něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil. Je možné, že něco přeskočím, něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki