Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:mfcs [2013/01/11 10:07]
sachy [Mainframe courses]
event:mfcs [2014/03/13 10:44] (current)
sachy
Line 9: Line 9:
 ====== Mainframe courses ====== ====== Mainframe courses ======
  
-Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​historie ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.+Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​binární kompatibilita ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.
  
 Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​) Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​)
Line 61: Line 61:
  
 Talk 6: 16.1.2013 Talk 6: 16.1.2013
-  * Pokračování assembleru+  * Unix system services
   * C (Hello world, kompilace, fopen())   * C (Hello world, kompilace, fopen())
-  * Pište sem co chcete vědět+  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/​mfcs/​mfcs6.pdf]] 
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2013-01-16-mainframes-07.mkv]]
  
  
 Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil. Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki