Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:mfcs [2012/12/12 22:16]
sachy
event:mfcs [2015/06/07 18:29] (current)
ruza
Line 9: Line 9:
 ====== Mainframe courses ====== ====== Mainframe courses ======
  
-Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​historie ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.+Moderní mainframy (MF) jsou evoluční následovníci sálových počítačů,​ které hackovali naši otcové a matky. Jejich ​binární kompatibilita ​sahá až před Unixový rok 0, tedy do let šedesátých,​ kdy v IBM stvořili OS/360.
  
 Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​) Tam, kde mi zbyde čas nebo se to bude tématicky hodit, se rozpovídám o zabezpečení mainframu. Nemusíte se bát, tohle určitě nevynechám:​)
Line 15: Line 15:
 Talky budou **každou středu od cca 8 večer**. Talky budou **každou středu od cca 8 večer**.
 První talk bude **7. listopadu** 2012. Enjoy:) První talk bude **7. listopadu** 2012. Enjoy:)
- 
- 
- 
-**!!! Pozor, 5.12. talk NEBUDE** protože mám jiný training. Talk se **posouvá na 12.12**; na kterém se domluvíme na náhradě. 
-Omlouvám se za komplikace. 
  
  
Line 54: Line 49:
   * Od RC0 po ABEND   * Od RC0 po ABEND
   * IEFBR14   * IEFBR14
-  * Recording: ​Coming soon...+  * Recording: ​[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-12-mainframes-05.mkv]]
   * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/​mfcs/​mfcs4.pdf]]   * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/​mfcs/​mfcs4.pdf]]
    
-Talk 5: +Talk 5: 19.12.2012 
-  * Unix System Services ​(pokud to do té doby zprovozním)+  * Unix System Services
   * Příprava na HLASM (datasety, JCL)   * Příprava na HLASM (datasety, JCL)
- 
-Talk 6: 
   * Assembler (savearea, Principles)   * Assembler (savearea, Principles)
   * Hello World, základní instrukce   * Hello World, základní instrukce
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2012-12-19-mainframes-06.mkv]]
 +  * Slides rev #2 (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/​mfcs/​mfcs5.pdf]]
 +
 +Talk 6: 16.1.2013
 +  * Unix system services
 +  * C (Hello world, kompilace, fopen())
 +  * Slides (en): [[http://​brmlab.lainspira.net/​mfcs/​mfcs6.pdf]]
 +  * Recording: [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​mainframes/​2013-01-16-mainframes-07.mkv]]
  
-Talk 7: 
-  * Binární zarovnání série, final test, oslava konce :) 
  
 Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil. Je možné, že něco přeskočím,​ něco přidám, něco mi zamítnete a něco nás zaujme a strávíme tím delší čas - takže tenhle seznam berte spíš jako list věcí které bych rád zmínil.
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki